ast

@ast

No account description

Created: 29.08.2019 19:25:27

Received awards: 4 403.52 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ5NDLYjjaFyxCXh8evoSJPzJm27jgnbDsW6DBk2RFmT552aWjDk1 / 1
ActiveVIZ63VtYiUWvL8yC65SNWd3cabfCjuhR1iVkFSUFL8riFJhf58zkv1 / 1
RegularVIZ5vc27a8odBy225T1MLpd7eydVt33xGuNfxUsDx4H79c7hJceKK1 / 1
MemoVIZ5VTEPiyR4uQbEmnFZNczapx5uV1HaQWoenJJNx986B7VtjdjTi

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
9 000.00
+2 000.00
258.18 100%

Delegations

Account Capital (viz)
+2 000.00

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 4 500 viz

List of votes for witnesses: ,


Operation history

Description
24.05.2022 20:06:09 6.20 viz received from with memo withdraw:109321
14.05.2022 11:24:51 Rewarding for 95% with memo chat:-1001264005108
11.05.2022 21:06:09 6.72 viz received from with memo withdraw:108343
29.04.2022 11:41:57 Rewarding for 98% with memo chat:-1001264005108
23.04.2022 14:41:09 10.98 viz received from with memo withdraw:106843
17.04.2022 11:12:15 Rewarding for 98% with memo chat:-1001264005108
15.04.2022 16:11:12 6.04 viz received from with memo withdraw:106238
10.04.2022 16:13:48 Rewarding for 98% with memo chat:-1001264005108
09.04.2022 10:21:09 5.34 viz received from with memo withdraw:105753
31.03.2022 20:17:45 191.33 viz received to social capital from
31.03.2022 20:15:09 Rewarding for 95% with memo chat:-1001264005108
28.03.2022 18:11:09 5.44 viz received from with memo withdraw:104756
25.03.2022 12:51:09 6.07 viz received from with memo withdraw:104435
20.03.2022 08:30:18 Rewarding for 98% with memo chat:-1001264005108
14.03.2022 10:21:09 5.90 viz received from with memo withdraw:103435
12.03.2022 11:01:09 12.85 viz received from with memo withdraw:103267
12.03.2022 00:01:06 5.70 viz received from with memo withdraw:103252
08.03.2022 07:11:12 5.93 viz received from with memo withdraw:103057
02.03.2022 10:31:09 7.40 viz received from with memo withdraw:102687
28.02.2022 15:41:48 Rewarding for 98% with memo chat:-1001264005108
19.02.2022 17:31:06 Rewarding for 98% with memo chat:-1001264005108
17.02.2022 23:11:09 12.40 viz received from with memo withdraw:101096
17.02.2022 17:31:18 6.72 viz received from with memo withdraw:101075
14.02.2022 20:38:39 Rewarding for 95% with memo chat:-1001264005108
12.02.2022 22:21:09 6.98 viz received from with memo withdraw:100523
08.02.2022 23:51:09 6.53 viz received from with memo withdraw:99785
07.02.2022 09:24:30 Rewarding for 95% with memo chat:-1001264005108
06.02.2022 07:21:12 6.29 viz received from with memo withdraw:99548
01.02.2022 17:01:06 7.26 viz received from with memo withdraw:99067
31.01.2022 10:16:36 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
30.01.2022 01:51:09 11.27 viz received from with memo withdraw:98713
26.01.2022 12:31:15 6.48 viz received from with memo withdraw:98324
25.01.2022 16:48:57 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
23.01.2022 20:21:09 6.62 viz received from with memo withdraw:98062
17.01.2022 08:15:12 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
15.01.2022 17:51:06 7.58 viz received from with memo withdraw:97244
13.01.2022 13:51:09 6.72 viz received from with memo withdraw:97084
10.01.2022 18:49:15 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
07.01.2022 09:01:12 7.33 viz received from with memo withdraw:96557
05.01.2022 12:11:33 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
03.01.2022 23:01:09 6.64 viz received from with memo withdraw:96254
01.01.2022 01:21:09 6.99 viz received from with memo withdraw:96015
30.12.2021 08:41:09 6.91 viz received from with memo withdraw:95347
28.12.2021 06:11:12 7.26 viz received from with memo withdraw:95127
24.12.2021 21:38:57 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
19.12.2021 22:21:12 6.60 viz received from with memo withdraw:94205
17.12.2021 08:46:27 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
14.12.2021 11:11:06 7.17 viz received from with memo withdraw:93665
11.12.2021 14:04:36 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
08.12.2021 22:31:09 6.72 viz received from with memo withdraw:93137
08.12.2021 00:31:09 6.20 viz received from with memo withdraw:92996
06.12.2021 11:19:57 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
04.12.2021 07:31:06 6.79 viz received from with memo withdraw:92615
03.12.2021 18:21:09 6.53 viz received from with memo withdraw:92554
01.12.2021 20:11:33 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
29.11.2021 11:41:09 7.51 viz received from with memo withdraw:92031
27.11.2021 08:41:06 7.49 viz received from with memo withdraw:91887
25.11.2021 20:47:21 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
23.11.2021 16:51:15 6.68 viz received from with memo withdraw:91535
20.11.2021 19:23:42 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
17.11.2021 17:31:09 6.44 viz received from with memo withdraw:90885
16.11.2021 21:28:54 Rewarding for 50% with memo chat:-1001223252594:37200
16.11.2021 10:11:15 7.02 viz received from with memo withdraw:90741
13.11.2021 21:41:24 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
09.11.2021 07:42:15 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
08.11.2021 09:21:09 13.82 viz received from with memo withdraw:89857
07.11.2021 21:01:09 7.73 viz received from with memo withdraw:89817
06.11.2021 23:31:12 7.25 viz received from with memo withdraw:89727
04.11.2021 08:07:45 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
03.11.2021 08:21:12 6.84 viz received from with memo withdraw:89389
02.11.2021 17:51:06 6.62 viz received from with memo withdraw:89289
30.10.2021 22:15:30 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
28.10.2021 23:51:12 10.28 viz received from with memo withdraw:88722
27.10.2021 09:01:06 6.39 viz received from with memo withdraw:88539
25.10.2021 16:07:33 Rewarding for 80% with memo chat:-1001264005108
24.10.2021 23:21:15 6.34 viz received from with memo withdraw:88223
21.10.2021 08:01:09 9.48 viz received from with memo withdraw:87822
20.10.2021 09:21:12 6.06 viz received from with memo withdraw:87690
19.10.2021 21:18:15 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
18.10.2021 16:51:33 6.98 viz received from with memo withdraw:87447
17.10.2021 08:31:09 5.16 viz received from with memo withdraw:87347
16.10.2021 12:01:09 9.67 viz received from with memo withdraw:87261
15.10.2021 18:51:27 Rewarding for 60% with memo chat:-1001264005108
12.10.2021 10:41:06 5.80 viz received from with memo withdraw:86718
11.10.2021 10:41:09 7.31 viz received from with memo withdraw:86527
11.10.2021 07:01:06 16.59 viz received from with memo withdraw:86515
10.10.2021 20:43:39 Rewarding for 90% with memo chat:-1001264005108
05.10.2021 09:09:36 Rewarding for 80% with memo chat:-1001264005108
04.10.2021 14:11:06 14.39 viz received from with memo withdraw:85723
02.10.2021 23:21:09 6.73 viz received from with memo withdraw:85569
01.10.2021 10:03:21 Rewarding for 80% with memo chat:-1001264005108
30.09.2021 12:31:18 3.08 viz received from with memo withdraw:85319
28.09.2021 23:41:06 13.20 viz received from with memo withdraw:85033
26.09.2021 19:23:36 35.00 viz transfered to
26.09.2021 14:56:21 20.00 viz received from
26.09.2021 14:51:09 14.82 viz received from with memo withdraw:84663
26.09.2021 10:39:09 35.00 viz transfered to
26.09.2021 10:25:39 Rewarding for 80% with memo chat:-1001264005108
25.09.2021 08:51:06 3.65 viz received from with memo withdraw:84547
24.09.2021 10:41:12 13.22 viz received from with memo withdraw:84466
Русский / English