denia9

@denia9

No account description

Created: 19.01.2022 10:03:45


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7PrZ4S7x2WUc8U1sYU5Yfme1454EnJ5s4titYHhBLkZjVMQqP51 / 1
ActiveVIZ54eMCb1ARZ6arsWWrKe7MKZtPquV2JYt6fxFxWmg9FS1EjWcVg1 / 1
RegularVIZ7jMePnp5mYdvsj2LJGg6YpZaRCYSJMQWaVEQ9pFY898Hgy2PwX1 / 1
MemoVIZ52ZuPjoaapBDYTiiDCSovrqATtPS6MkeyP5kwfJtqwoYMNK5Ec

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
1.31 0.00 100%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
18.02.2022 10:13:51 Delegation revoked from
19.01.2022 19:01:12 1.31 viz received to social capital from
19.01.2022 10:03:45 Created account , delegated 10.00 viz
Русский / English