eincorgi

@eincorgi

No account description

Created: 15.04.2021 23:01:18

Received awards: 36.43 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7K8Sr5zhhVLVguc8iaXoKV8Yd2NgUbXQJhLCKjUbpn78sy5Zqd1 / 1
ActiveVIZ6fNWSRVEYersqXsMYGMJy4bUmiGAeynQoUDtnyLYGgrEQ5cqcn1 / 1
RegularVIZ7UNtEsxWfWTvLSMZFZxSaphDpK5VEV1UVZnzDQ6meo7U3jWNUf1 / 1
MemoVIZ71NNLym28jojodgedh8Ze1JcJxUdPTWTCqwaXoqX9brmgMUUsV

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
4 004.22 0.00 100%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
27.07.2021 12:32:39 Delegation revoked from
20.07.2021 08:41:45 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1253
15.07.2021 12:51:06 8.02 viz received to social capital from
15.07.2021 12:48:30 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1250
15.07.2021 12:48:24 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1249
15.07.2021 12:48:21 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1248
15.07.2021 12:48:18 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1247
15.07.2021 12:48:12 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1245
15.07.2021 12:37:45 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1252
15.07.2021 12:31:27 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1251
15.07.2021 12:31:09 2.41 viz received to social capital from
15.07.2021 12:29:30 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1249
15.07.2021 12:29:30 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1249
15.07.2021 12:29:24 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1249
15.07.2021 12:29:21 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1250
15.07.2021 12:29:09 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1249
15.07.2021 11:50:48 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1248
14.07.2021 13:27:00 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1247
10.07.2021 05:59:06 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1245
08.07.2021 10:51:15 14.82 viz received to social capital from
08.07.2021 10:45:00 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1226
08.07.2021 10:44:51 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1231
08.07.2021 10:44:51 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1231
08.07.2021 10:44:48 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1232
08.07.2021 10:44:45 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1233
08.07.2021 10:44:39 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1234
08.07.2021 10:44:12 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1240
08.07.2021 10:44:06 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1241
08.07.2021 10:44:03 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1242
08.07.2021 09:41:06 1.96 viz received to social capital from
08.07.2021 09:31:06 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1244
03.07.2021 13:31:12 2.90 viz received to social capital from
02.07.2021 10:01:57 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1242
02.07.2021 10:01:18 2.55 viz received to social capital from
02.07.2021 09:56:57 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1241
02.07.2021 09:55:39 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1240
02.07.2021 09:55:33 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1237
02.07.2021 09:55:33 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1238
02.07.2021 09:55:27 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1239
02.07.2021 09:55:27 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1240
30.06.2021 09:49:24 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1237
30.06.2021 09:49:24 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1237
29.06.2021 14:42:51 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:1944
29.06.2021 09:36:27 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1234
29.06.2021 09:31:12 1.13 viz received to social capital from
29.06.2021 08:51:15 3.62 viz received to social capital from
29.06.2021 08:42:00 5.94 viz received as a reward from
29.06.2021 08:42:00 Received a reward from for 1% with memo telegram:209546260
29.06.2021 08:41:33 Rewarding for 1% with memo telegram:151842302
29.06.2021 08:35:15 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1234
26.06.2021 11:46:15 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1233
25.06.2021 00:11:09 1.58 viz received to social capital from
25.06.2021 00:03:06 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1232
25.06.2021 00:02:33 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1231
19.06.2021 18:30:15 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1226
15.06.2021 23:42:39 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1225
15.06.2021 09:26:51 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1224
14.06.2021 07:11:09 1.59 viz received to social capital from
14.06.2021 07:05:33 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1223
12.06.2021 19:11:09 1.79 viz received to social capital from
12.06.2021 19:09:51 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1223
12.06.2021 12:11:54 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1223
12.06.2021 10:21:09 1.46 viz received to social capital from
12.06.2021 10:19:42 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1223
12.06.2021 09:21:06 1.47 viz received to social capital from
12.06.2021 09:19:06 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1223
12.06.2021 09:17:27 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1223
11.06.2021 21:23:06 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1222
11.06.2021 18:17:15 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1221
10.06.2021 16:47:42 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1219
10.06.2021 15:21:12 3.97 viz received to social capital from
10.06.2021 15:14:00 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1218
10.06.2021 15:13:09 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1218
10.06.2021 14:51:36 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1217
10.06.2021 13:40:15 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1216
10.06.2021 11:03:06 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1215
10.06.2021 10:21:09 1.22 viz received to social capital from
10.06.2021 10:11:24 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1214
10.06.2021 10:11:09 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1213
10.06.2021 10:08:57 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1212
09.06.2021 10:19:30 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1211
09.06.2021 09:21:09 11.22 viz received to social capital from
09.06.2021 09:18:06 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1209
09.06.2021 09:17:30 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1204
09.06.2021 09:17:30 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1205
09.06.2021 09:17:30 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1207
09.06.2021 09:17:30 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1206
09.06.2021 09:17:24 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1208
09.06.2021 09:17:21 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1209
08.06.2021 12:40:15 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1209
08.06.2021 12:39:03 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1208
07.06.2021 22:13:36 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1207
07.06.2021 22:11:09 1.55 viz received to social capital from
07.06.2021 22:04:12 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1206
07.06.2021 22:03:54 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1205
07.06.2021 21:45:03 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1204
07.06.2021 13:26:42 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1203
07.06.2021 06:13:36 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1202
06.06.2021 19:21:06 6.85 viz received to social capital from
06.06.2021 19:11:27 5.50 viz received to social capital from
Русский / English