eincorgi

@eincorgi

No account description

Created: 15.04.2021 23:01:18

Received awards: 54.64 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7K8Sr5zhhVLVguc8iaXoKV8Yd2NgUbXQJhLCKjUbpn78sy5Zqd1 / 1
ActiveVIZ6fNWSRVEYersqXsMYGMJy4bUmiGAeynQoUDtnyLYGgrEQ5cqcn1 / 1
RegularVIZ7UNtEsxWfWTvLSMZFZxSaphDpK5VEV1UVZnzDQ6meo7U3jWNUf1 / 1
MemoVIZ71NNLym28jojodgedh8Ze1JcJxUdPTWTCqwaXoqX9brmgMUUsV

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
4 095.70 0.00 100%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
23.09.2021 19:08:36 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1303
20.09.2021 10:21:09 2.21 viz received to social capital from
20.09.2021 10:11:18 6.96 viz received to social capital from
20.09.2021 10:09:54 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1301
20.09.2021 10:09:54 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1302
20.09.2021 10:09:51 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1301
20.09.2021 10:09:51 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1302
20.09.2021 10:09:48 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1301
20.09.2021 10:09:48 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1302
20.09.2021 10:09:45 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1301
20.09.2021 10:09:45 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1302
20.09.2021 10:09:36 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1301
20.09.2021 10:09:36 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1302
20.09.2021 10:09:33 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1301
20.09.2021 10:09:30 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1301
20.09.2021 10:09:30 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1302
20.09.2021 10:09:27 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1297
20.09.2021 10:09:18 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1300
20.09.2021 10:09:18 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1301
20.09.2021 10:09:18 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1302
20.09.2021 10:09:15 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1302
20.09.2021 10:09:12 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1302
20.09.2021 10:09:00 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1302
18.09.2021 15:48:36 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1301
17.09.2021 16:32:09 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1300
17.09.2021 13:25:39 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:2145
16.09.2021 14:31:21 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1297
14.09.2021 12:26:33 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1295
14.09.2021 11:55:24 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1294
14.09.2021 11:53:42 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1293
14.09.2021 11:32:03 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1292
14.09.2021 11:28:57 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1291
14.09.2021 08:01:15 1.49 viz received to social capital from
14.09.2021 07:59:36 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1290
14.09.2021 07:59:27 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1290
14.09.2021 07:59:27 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1290
14.09.2021 07:36:24 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1290
13.09.2021 08:01:09 5.00 viz received to social capital from
13.09.2021 07:56:48 18.21 viz received as a reward from
13.09.2021 07:56:48 Received a reward from for 2% with memo telegram:209546260
13.09.2021 07:52:51 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:52:45 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:52:39 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:52:33 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:52:27 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:52:21 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:52:15 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:52:09 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:52:03 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:51:57 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:51:45 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:51:39 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:51:33 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:51:30 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:47:42 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:47:36 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:47:27 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:47:24 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1288
13.09.2021 07:45:24 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1288
10.09.2021 08:41:15 2.28 viz received to social capital from
10.09.2021 08:39:24 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1284
10.09.2021 08:39:18 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1284
10.09.2021 08:39:18 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1284
10.09.2021 08:39:15 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1284
10.09.2021 08:39:06 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1284
09.09.2021 06:31:15 3.00 viz received to social capital from
09.09.2021 06:27:42 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1284
09.09.2021 06:27:24 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:27:24 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:27:03 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:27:03 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:27:03 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:27:00 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:26:54 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:26:48 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:26:48 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:26:39 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:26:27 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:26:18 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:26:18 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:25:54 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:25:51 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:25:48 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:25:48 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:25:45 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:25:45 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
09.09.2021 06:25:36 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1286
07.09.2021 15:21:09 3.63 viz received to social capital from
07.09.2021 15:18:27 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1283
07.09.2021 15:18:24 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1284
07.09.2021 15:18:24 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1283
07.09.2021 15:18:18 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1282
07.09.2021 15:18:15 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1282
07.09.2021 15:17:57 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1282
07.09.2021 15:17:51 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1283
07.09.2021 15:17:51 Rewarding for 5% with memo channel:@cryptovich:1284
07.09.2021 15:15:51 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1284
06.09.2021 20:32:24 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1283
05.09.2021 11:00:48 Rewarding for 1% with memo channel:@cryptovich:1282
05.09.2021 08:21:12 1.01 viz received to social capital from
Русский / English