hbbvnmjgv

@hbbvnmjgv

No account description

Created: 14.03.2021 18:43:15

Received awards: 262.69 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ64YDkeVRjSy8Urc2ohuXDETS4qi5AYMKsTR2efmfDk3dDhrqVj1 / 1
ActiveVIZ53kt3C2e4SwPMwU1TCvZbBjoGckNvT8SfW4C2kFEMDwv4BcdGk1 / 1
RegularVIZ7omJ4bex5AfEmpLJJPxeSUKgLHKnARTDwob6daLTkPBxCtpfj91 / 1
MemoVIZ7XDQJ4RJ5sYdarJVd7HtBMEKYJXEv3xvAZxLrKr3VAZkWEHXR2

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
40.56
+2.50
0.01 100%

Delegations

Account Capital (viz)
+2.50

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
17.09.2021 20:01:12 1.28 viz received to social capital from
17.09.2021 07:21:06 1.57 viz received to social capital from
16.09.2021 11:01:06 1.49 viz received to social capital from
15.09.2021 22:21:09 2.95 viz received to social capital from
15.09.2021 13:11:03 1.42 viz received to social capital from
14.09.2021 16:31:09 1.24 viz received to social capital from
14.09.2021 11:41:06 1.31 viz received to social capital from
13.09.2021 10:41:09 1.40 viz received to social capital from
13.09.2021 06:51:12 1.40 viz received to social capital from
12.09.2021 18:21:18 2.84 viz received to social capital from
12.09.2021 15:38:45 Rewarding for 10% with memo channel:@atomic_neftyblocks_alert:5384
12.09.2021 15:38:42 Rewarding for 10% with memo channel:@atomic_neftyblocks_alert:5385
12.09.2021 15:38:36 Rewarding for 10% with memo channel:@atomic_neftyblocks_alert:5386
12.09.2021 15:38:33 Rewarding for 10% with memo channel:@atomic_neftyblocks_alert:5387
12.09.2021 15:38:33 Rewarding for 10% with memo channel:@atomic_neftyblocks_alert:5388
12.09.2021 15:38:33 Rewarding for 10% with memo channel:@atomic_neftyblocks_alert:5389
12.09.2021 15:38:24 Rewarding for 10% with memo channel:@atomic_neftyblocks_alert:5390
12.09.2021 15:38:24 Rewarding for 10% with memo channel:@atomic_neftyblocks_alert:5391
12.09.2021 15:38:21 Rewarding for 10% with memo channel:@atomic_neftyblocks_alert:5392
11.09.2021 19:51:06 1.36 viz received to social capital from
11.09.2021 05:21:12 20.59 viz received to social capital from
10.09.2021 22:01:09 1.71 viz received to social capital from
30.07.2021 17:18:48 658.35 viz transfered to
26.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
25.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
24.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
23.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
22.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
21.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
20.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
19.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
18.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
17.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
16.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
15.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
14.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
13.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
12.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
11.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
10.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
09.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
08.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
07.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
06.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
05.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
04.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
03.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
02.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
01.07.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
30.06.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
29.06.2021 23:32:30 23.51 viz received from withdrawal from social capital
28.06.2021 23:32:54 1 000.00 viz transfered to
28.06.2021 23:32:30 A social capital withdraw has been initiated by the 658.36 viz
22.06.2021 00:23:36 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11603
22.06.2021 00:23:27 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11603
22.06.2021 00:23:27 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11492
22.06.2021 00:23:24 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11493
22.06.2021 00:23:15 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11494
22.06.2021 00:23:12 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11495
22.06.2021 00:23:12 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11496
22.06.2021 00:23:06 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11497
22.06.2021 00:23:06 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11498
15.06.2021 08:48:00 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11474
15.06.2021 08:48:00 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11473
15.06.2021 08:48:00 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11472
15.06.2021 08:47:54 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11471
15.06.2021 08:47:51 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11470
13.06.2021 05:33:45 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11461
13.06.2021 05:33:36 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11462
13.06.2021 05:33:36 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11463
13.06.2021 05:33:36 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11464
13.06.2021 05:33:27 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11465
13.06.2021 05:33:27 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11466
13.06.2021 05:33:21 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11467
13.06.2021 05:33:18 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11468
13.06.2021 05:33:15 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11469
06.06.2021 01:38:54 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11203
06.06.2021 01:38:45 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11202
06.06.2021 01:38:42 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11201
01.06.2021 14:05:27 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11192
01.06.2021 14:05:27 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11193
01.06.2021 14:05:24 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11194
01.06.2021 14:05:24 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11195
01.06.2021 14:05:24 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11196
01.06.2021 14:05:21 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11197
01.06.2021 14:05:21 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11198
01.06.2021 14:05:21 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11199
01.06.2021 14:05:21 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11200
27.05.2021 13:14:45 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11049
27.05.2021 13:14:45 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11050
27.05.2021 13:14:45 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11051
27.05.2021 13:14:30 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11049
27.05.2021 13:14:30 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11050
27.05.2021 13:14:30 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:11048
24.05.2021 19:54:00 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:10936
24.05.2021 19:53:51 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:10937
24.05.2021 19:53:51 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:10938
24.05.2021 19:53:45 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:10939
24.05.2021 19:53:42 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:10940
22.05.2021 11:03:06 Rewarding for 10% with memo channel:@freebotcoins:10817
Русский / English