hitech

@hitech

No account description

Created: 13.10.2019 01:31:48

Received awards: 260.21 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ4ycBNfcgiQ1Dd4JjfAhmbaqxDQn4ncZ3dPB5MthF534X6EwnVg1 / 1
ActiveVIZ6Q3K2FVTr94NYq6rMpLLbdabhJm5zcFc7nCv7KJBwc78T9y4N91 / 1
RegularVIZ7zmd9B5MDoFShvjkuUx2i7JFLAKrAJ444hioBR3NkMiVoRJE2d1 / 1
MemoVIZ5Kr6k5YtNHGjMVkTRg1PVMtntSY666fRNoi6MTswk6UvqkhsxM

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
50 012.13
−50 012.00
0.00 100%

Delegations

Account Capital (viz)
−50 012.00

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 50 012 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
12.12.2021 19:33:57 Witness vote removed
12.12.2021 19:33:48 Witness vote removed
12.12.2021 19:33:42 Witness vote removed
12.12.2021 19:33:33 Witness vote removed
12.12.2021 19:33:24 Witness vote removed
12.12.2021 19:33:18 Witness vote removed
12.12.2021 19:33:12 Witness vote removed
12.12.2021 19:33:09 Witness vote removed
12.12.2021 19:33:03 Witness vote removed
12.12.2021 19:33:00 Witness vote removed
08.12.2021 23:32:30 Vote for witness
08.12.2021 23:32:24 Vote for witness
08.12.2021 23:32:21 Vote for witness
08.12.2021 23:32:18 Vote for witness
08.12.2021 23:32:15 Vote for witness
08.12.2021 23:32:09 Vote for witness
08.12.2021 23:32:06 Vote for witness
08.12.2021 23:32:03 Vote for witness
08.12.2021 23:32:00 Vote for witness
08.12.2021 23:30:27 Vote for witness
08.12.2021 23:30:09 Witness vote removed
08.12.2021 23:30:03 Vote for witness
29.11.2021 17:36:12 50 012.00 viz was delegated to
29.11.2021 17:30:12 Rewarding for 37.6% with memo split:-1001376202472:7556
29.11.2021 01:47:06 50 012.00 viz returned to social capital from delegation
28.11.2021 01:47:03 Delegation revoked for
22.11.2021 20:23:30 50 012.00 viz was delegated to
22.11.2021 20:19:27 Rewarding for 40.7% with memo split:-1001376202472:7422
22.11.2021 19:19:27 50 012.00 viz returned to social capital from delegation
21.11.2021 19:19:24 Delegation revoked for
15.11.2021 19:36:06 50 012.00 viz was delegated to
15.11.2021 19:31:27 Rewarding for 41.15% with memo split:-1001376202472:7271
15.11.2021 17:39:06 50 012.00 viz returned to social capital from delegation
14.11.2021 17:39:03 Delegation revoked for
08.11.2021 18:12:36 50 012.00 viz was delegated to
08.11.2021 18:08:57 Rewarding for 38.1% with memo split:-1001376202472:7129
08.11.2021 16:18:24 50 012.00 viz returned to social capital from delegation
07.11.2021 16:18:21 Delegation revoked for
06.11.2021 00:46:09 Vote for witness
06.11.2021 00:45:48 Witness vote removed
01.11.2021 20:26:36 50 012.00 viz was delegated to
01.11.2021 20:22:39 Rewarding for 41.2% with memo split:-1001376202472:7003
01.11.2021 18:43:24 50 012.00 viz returned to social capital from delegation
31.10.2021 18:43:21 Delegation revoked for
25.10.2021 19:00:57 50 012.00 viz was delegated to
25.10.2021 18:57:12 Rewarding for 41.1% with memo split:-1001376202472:6886
25.10.2021 18:15:33 50 012.00 viz returned to social capital from delegation
24.10.2021 18:15:30 Delegation revoked for
18.10.2021 17:40:42 50 012.00 viz was delegated to
18.10.2021 17:38:18 Rewarding for 38.45% with memo split:-1001376202472:6776
18.10.2021 17:06:57 50 012.00 viz returned to social capital from delegation
17.10.2021 17:06:54 Delegation revoked for
11.10.2021 19:32:09 50 012.00 viz was delegated to
11.10.2021 19:29:18 Rewarding for 39.1% with memo split:-1001376202472:6655
11.10.2021 19:13:39 50 012.00 viz returned to social capital from delegation
10.10.2021 19:13:36 Delegation revoked for
04.10.2021 20:39:09 50 012.00 viz was delegated to
04.10.2021 20:35:57 Rewarding for 41.1% with memo split:-1001376202472:6539
04.10.2021 19:28:21 50 012.00 viz returned to social capital from delegation
03.10.2021 19:28:18 Delegation revoked for
27.09.2021 19:26:45 50 012.00 viz was delegated to
27.09.2021 19:17:03 Rewarding for 40.79% with memo split:-1001376202472:6428
27.09.2021 17:28:45 50 012.00 viz returned to social capital from delegation
26.09.2021 17:28:42 Delegation revoked for
20.09.2021 18:29:12 50 012.00 viz was delegated to
20.09.2021 18:18:30 Rewarding for 40% with memo split:-1001376202472:6296
20.09.2021 17:02:36 50 012.00 viz returned to social capital from delegation
19.09.2021 17:02:33 Delegation revoked for
13.09.2021 18:23:18 50 012.00 viz was delegated to
13.09.2021 18:21:48 Rewarding for 40.79% with memo split:-1001376202472:6167
13.09.2021 18:21:09 1.59 viz received to social capital from
13.09.2021 17:56:21 50 009.00 viz returned to social capital from delegation
13.09.2021 16:53:45 1.00 viz received to social capital from
13.09.2021 16:53:27 1.00 viz received from
12.09.2021 17:56:18 Delegation revoked for
06.09.2021 17:53:06 50 009.00 viz was delegated to
06.09.2021 17:27:54 Rewarding for 40.29% with memo split:-1001376202472:6014
06.09.2021 15:53:12 50 009.00 viz returned to social capital from delegation
05.09.2021 15:53:09 Delegation revoked for
30.08.2021 17:06:18 50 009.00 viz was delegated to
30.08.2021 17:01:51 Rewarding for 39.2% with memo split:-1001376202472:5877
30.08.2021 16:34:03 50 009.00 viz returned to social capital from delegation
29.08.2021 16:34:00 Delegation revoked for
23.08.2021 18:04:21 50 009.00 viz was delegated to
23.08.2021 18:01:45 Rewarding for 40.4% with memo split:-1001376202472:5717
23.08.2021 15:30:54 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
22.08.2021 15:30:51 Delegation revoked for
16.08.2021 17:41:12 6.04 viz received to social capital from
16.08.2021 17:34:48 0.24 viz received as a reward from
16.08.2021 17:34:48 Received a reward from for 5% with memo telegram:539222105
16.08.2021 17:33:36 50 003.00 viz was delegated to
16.08.2021 17:32:18 Rewarding for 55.2% with memo split:-1001376202472:5571
16.08.2021 16:50:06 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
15.08.2021 16:50:03 Delegation revoked for
08.08.2021 23:15:51 50 003.00 viz was delegated to
08.08.2021 23:14:45 Rewarding for 99.99% with memo split:-1001376202472:5389
08.08.2021 23:02:12 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
07.08.2021 23:02:09 Delegation revoked for
29.07.2021 18:10:33 50 003.00 viz was delegated to
29.07.2021 18:07:48 Rewarding for 57.85% with memo split:-1001376202472:5176
Русский / English