vdcny

@vdcny

No account description

Created: 06.05.2020 23:27:45

Received awards: 2 696.59 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7cH3PqckwGkXM7EcDU2FST8ELxbxogjSQ9fyvDhfyd7oCoQjZF1 / 1
ActiveVIZ6LcxLknrq3QgdCVoyL5EbT9v2WqvnZ3wv97CZfvVu6SABpYsrw1 / 1
RegularVIZ5wRQNEVYjZgdHkmNkfHetKF5nGmRNfECXgUbNMMYJHwYEHYhCU1 / 1
MemoVIZ1111111111111111111111111111111114T1Anm

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
67 696.47 1 010.12 25.92%

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 33 848 viz

List of votes for witnesses: ,


Operation history

Description
22.01.2022 16:29:42 Rewarding for 85.26%
22.01.2022 16:29:09 160.54 viz received as a reward from
22.01.2022 16:29:09 Received a reward from for 85.17%
17.01.2022 20:50:51 Rewarding for 81.15%
17.01.2022 20:50:06 165.25 viz received as a reward from
17.01.2022 20:50:06 Received a reward from for 80.08%
04.01.2022 18:08:27 Rewarding for 80.28%
04.01.2022 18:07:48 125.44 viz received as a reward from
04.01.2022 18:07:48 Received a reward from for 61.86%
31.12.2021 18:01:24 Rewarding for 90.51%
31.12.2021 18:00:24 158.36 viz received as a reward from
31.12.2021 18:00:24 Received a reward from for 83.05%
26.12.2021 17:52:03 Rewarding for 69.9%
26.12.2021 17:51:06 63.66 viz received as a reward from
26.12.2021 17:51:06 Received a reward from for 30.08%
23.12.2021 01:08:57 75.34 viz received as a reward from
23.12.2021 01:08:57 Received a reward from for 57.94%
23.12.2021 01:08:06 Rewarding for 64.28%
19.12.2021 20:58:42 Rewarding for 41.57%
19.12.2021 20:58:06 Rewarding for 50.87%
19.12.2021 20:57:06 112.30 viz received as a reward from
19.12.2021 20:57:06 Received a reward from for 91.53%
13.12.2021 14:09:51 117.64 viz received as a reward from
13.12.2021 14:09:51 Received a reward from for 92.37%
13.12.2021 13:54:15 Rewarding for 92.8%
07.12.2021 14:52:06 Rewarding for 32.92%
07.12.2021 14:27:36 115.33 viz received as a reward from
07.12.2021 14:27:36 Received a reward from for 89.83%
05.12.2021 16:03:57 Rewarding for 10.59%
05.12.2021 16:03:12 Rewarding for 83.9%
01.12.2021 02:41:21 110.99 viz received as a reward from
01.12.2021 02:41:21 Received a reward from for 82.2%
30.11.2021 16:00:24 Rewarding for 45.76%
30.11.2021 15:59:51 Rewarding for 50%
25.11.2021 18:38:09 Rewarding for 7.2%
24.11.2021 11:40:30 85.99 viz received as a reward from
24.11.2021 11:40:30 Received a reward from for 72.33%
24.11.2021 11:37:03 Rewarding for 92.37%
21.11.2021 18:03:09 Vote for witness
21.11.2021 18:03:03 Vote for witness
20.11.2021 03:34:06 Rewarding for 41.1%
20.11.2021 03:23:21 95.96 viz received as a reward from
20.11.2021 03:23:21 Received a reward from for 90.25%
18.11.2021 05:49:30 A check with a code 5KFmhRMjHL4M4qsyikCw6b8ScR6zimZKXGF9MukFVj3GEMtL4bY was redeemed
18.11.2021 05:34:18 Rewarding for 86.86%
13.11.2021 16:46:30 Rewarding for 93.22%
13.11.2021 16:43:12 111.07 viz received as a reward from
13.11.2021 16:43:12 Received a reward from for 92.03%
31.10.2021 01:46:18 104.42 viz received as a reward from
31.10.2021 01:46:18 Received a reward from for 91.1%
29.10.2021 06:38:09 Rewarding for 88.56%
23.10.2021 17:02:45 Rewarding for 90.66%
19.10.2021 12:28:12 100.42 viz received as a reward from
19.10.2021 12:28:12 Received a reward from for 92.37%
12.10.2021 02:05:33 101.76 viz received as a reward from
12.10.2021 02:05:33 Received a reward from for 90.68%
30.09.2021 13:34:39 80.98 viz received as a reward from
30.09.2021 13:34:39 Received a reward from for 83.05%
30.09.2021 13:33:33 Rewarding for 83.9%
25.09.2021 23:34:33 100.83 viz received as a reward from
25.09.2021 23:34:33 Received a reward from for 92.8%
21.09.2021 13:37:03 Rewarding for 91.95%
20.09.2021 18:03:24 107.64 viz received as a reward from
20.09.2021 18:03:24 Received a reward from for 92.37%
11.09.2021 21:08:54 92.11 viz received as a reward from
11.09.2021 21:08:54 Received a reward from for 86.44%
11.09.2021 21:08:12 Rewarding for 91.75%
01.09.2021 01:27:33 101.31 viz received as a reward from
01.09.2021 01:27:33 Received a reward from for 94.49%
29.08.2021 14:51:57 Rewarding for 96.19%
22.08.2021 16:11:39 Rewarding for 92.37%
20.08.2021 21:51:42 104.48 viz received as a reward from
20.08.2021 21:51:42 Received a reward from for 95.76%
15.08.2021 04:54:48 Rewarding for 96.19%
15.08.2021 02:13:39 104.02 viz received as a reward from
15.08.2021 02:13:39 Received a reward from for 94.92%
13.08.2021 12:18:51 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:45
13.08.2021 12:18:42 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:43
13.08.2021 12:18:33 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:41
13.08.2021 12:18:30 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:40
13.08.2021 12:18:24 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:39
13.08.2021 12:18:09 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:38
09.08.2021 23:18:12 94.02 viz received as a reward from
09.08.2021 23:18:12 Received a reward from for 91.53%
09.08.2021 13:58:24 Rewarding for 90.25%
04.08.2021 17:16:57 Rewarding for 90%
04.08.2021 17:16:06 90.79 viz received as a reward from
04.08.2021 17:16:06 Received a reward from for 90%
30.07.2021 01:24:24 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:24
30.07.2021 01:24:18 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:25
30.07.2021 01:24:12 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:27
30.07.2021 01:24:03 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:28
30.07.2021 01:23:57 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:29
30.07.2021 01:23:45 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:37
30.07.2021 01:23:39 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:34
30.07.2021 01:23:33 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:33
30.07.2021 01:23:21 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:31
30.07.2021 01:23:15 Rewarding for 1% with memo channel:@myvizitka:30
30.07.2021 01:17:54 Rewarding for 90% with memo Hi
30.07.2021 01:15:54 65 000.00 viz received to social capital from
Русский / English