vizchain

@vizchain

No account description

Created: 19.09.2020 13:44:36

Received awards: 22.69 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ6EPh3YrVNam5eygp8G78FZVJkATe2dWbLcbGW1KeHge3QTM4tw1 / 1
ActiveVIZ7gE54ZtjfzddSPSq6gzoFyki8mumrDzpWDYtiwPPMz79yxSikM1 / 1
RegularVIZ87d6RnBCkq75oNeATP77681SHzJvvbrxgLH5oF9AJKcdMmk7Zj1 / 1
MemoVIZ4zo2jxCepyoVVp7w4Uwbp6oHdmNhYV6nkY1wcVWFUAr7RjzEft

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
267.01
+166 608.00
0.00 30.45%

Delegations

Account Capital (viz)
+50 848.00
+30 380.00
+27 964.00
+24 630.00
+17 357.00
+15 429.00

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
07.12.2022 00:22:39 Rewarding for 1.96%
06.12.2022 16:06:48 Rewarding for 30% with memo split:-1001376202472:13911
06.12.2022 16:02:57 Rewarding for 3.7%
05.12.2022 23:33:51 Rewarding for 3.71%
05.12.2022 02:18:33 Rewarding for 2.27%
04.12.2022 16:26:57 Rewarding for 31.5% with memo split:-1001376202472:13887
03.12.2022 20:31:12 Rewarding for 2%
03.12.2022 05:21:18 Rewarding for 85% with memo split:-1001376202472:13868
28.11.2022 18:26:30 Rewarding for 20% with memo split:-1001376202472:13810
27.11.2022 18:25:42 Rewarding for 21% with memo split:-1001376202472:13796
26.11.2022 18:07:27 Rewarding for 24% with memo split:-1001376202472:13784
25.11.2022 12:32:42 Rewarding for 27.5% with memo split:-1001376202472:13767
24.11.2022 15:07:54 Rewarding for 5.22%
23.11.2022 21:14:36 Rewarding for 3%
23.11.2022 17:47:33 Rewarding for 35% with memo split:-1001376202472:13750
23.11.2022 17:16:06 Rewarding for 2.15%
21.11.2022 20:40:09 Rewarding for 2.68%
21.11.2022 17:45:54 Rewarding for 36% with memo split:-1001376202472:13724
19.11.2022 22:19:30 Rewarding for 29% with memo split:-1001376202472:13702
19.11.2022 20:09:21 1.45 viz received as a reward from
19.11.2022 20:09:21 Received a reward from for 6% with memo telegram:539222105
19.11.2022 19:15:33 0.05 viz received as a reward from
19.11.2022 19:15:33 Received a reward from for 10% with memo telegram:539222105
18.11.2022 11:31:39 Rewarding for 34% with memo split:-1001376202472:13673
16.11.2022 18:51:36 Rewarding for 20% with memo split:-1001376202472:13654
15.11.2022 20:54:21 Rewarding for 40% with memo split:-1001376202472:13643
13.11.2022 19:37:45 Rewarding for 45% with memo split:-1001376202472:13611
11.11.2022 13:51:12 Rewarding for 75% with memo split:-1001376202472:13577
07.11.2022 18:39:39 Rewarding for 22.2% with memo split:-1001376202472:13526
06.11.2022 16:09:09 Rewarding for 22% with memo split:-1001376202472:13516
06.11.2022 16:07:09 46.53 viz received to social capital from
05.11.2022 13:38:36 Rewarding for 35.6% with memo split:-1001376202472:13496
03.11.2022 19:05:03 Rewarding for 20.5% with memo split:-1001376202472:13475
02.11.2022 18:27:18 Rewarding for 20% with memo split:-1001376202472:13465
01.11.2022 18:18:42 Rewarding for 55.6% with memo split:-1001376202472:13454
01.11.2022 18:16:36 0.03 viz received as a reward from
01.11.2022 18:16:36 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:539222105
31.10.2022 17:29:27 Rewarding for 3.67%
30.10.2022 18:11:24 Rewarding for 5.7%
29.10.2022 13:21:09 Rewarding for 35% with memo split:-1001376202472:13400
27.10.2022 18:24:21 Rewarding for 42.5% with memo split:-1001376202472:13385
25.10.2022 15:19:15 Rewarding for 36.4% with memo split:-1001376202472:13351
23.10.2022 19:37:03 Rewarding for 2.29%
23.10.2022 16:50:27 Rewarding for 23.3% with memo split:-1001376202472:13329
22.10.2022 12:56:03 Rewarding for 32% with memo split:-1001376202472:13315
21.10.2022 01:01:36 Rewarding for 40.04% with memo split:-1001376202472:13290
18.10.2022 22:39:48 Rewarding for 22.5% with memo split:-1001376202472:13256
18.10.2022 22:17:00 Vote to 99.99% for request №3786 in DAO Fund
17.10.2022 19:53:57 Rewarding for 77% with memo split:-1001376202472:13236
17.10.2022 03:07:06 4.95 viz received to social capital from
13.10.2022 23:26:00 Rewarding for 20% with memo split:-1001376202472:13193
12.10.2022 23:06:45 Rewarding for 20.5% with memo split:-1001376202472:13177
11.10.2022 22:22:39 Rewarding for 25.4% with memo split:-1001376202472:13157
10.10.2022 15:57:54 Rewarding for 23.33% with memo split:-1001376202472:13144
09.10.2022 11:52:15 Rewarding for 15.8%
08.10.2022 17:06:36 Rewarding for 7%
08.10.2022 08:33:15 Rewarding for 22.5% with memo split:-1001376202472:13118
07.10.2022 05:48:06 Rewarding for 42.5% with memo split:-1001376202472:13103
05.10.2022 03:14:48 Rewarding for 14%
04.10.2022 09:39:30 Rewarding for 99.99% with memo split:-1001376202472:13062
29.09.2022 16:29:39 14 255.00 viz transfered to with memo log:docsait
29.09.2022 16:28:39 14 255.00 viz received from with memo Done.
28.09.2022 19:55:09 Rewarding for 33.33% with memo split:-1001376202472:13011
27.09.2022 03:27:54 Rewarding for 22.6% with memo split:-1001376202472:12991
26.09.2022 00:12:15 Rewarding for 4%
25.09.2022 19:27:42 Rewarding for 37% with memo split:-1001376202472:12975
24.09.2022 02:35:24 Rewarding for 0.44% with memo 539222105
23.09.2022 22:27:30 Rewarding for 5.9%
23.09.2022 16:17:54 Rewarding for 78% with memo split:-1001376202472:12951
19.09.2022 18:02:54 Rewarding for 43% with memo split:-1001376202472:12900
17.09.2022 14:24:45 Rewarding for 58.5% with memo split:-1001376202472:12875
14.09.2022 16:09:36 Rewarding for 37% with memo split:-1001376202472:12843
12.09.2022 19:34:00 Rewarding for 18.1%
11.09.2022 22:01:54 Rewarding for 20.3% with memo split:-1001376202472:12803
10.09.2022 21:32:00 Rewarding for 2.2%
10.09.2022 19:01:57 Rewarding for 21% with memo split:-1001376202472:12786
09.09.2022 18:17:51 Rewarding for 40.5% with memo split:-1001376202472:12768
09.09.2022 18:15:57 0.07 viz received as a reward from
09.09.2022 18:15:57 Received a reward from for 1% with memo telegram:539222105
07.09.2022 17:01:42 Rewarding for 75.9% with memo split:-1001376202472:12736
03.09.2022 23:28:51 Rewarding for 30% with memo split:-1001376202472:12687
02.09.2022 15:16:54 Rewarding for 90% with memo split:-1001376202472:12673
28.08.2022 22:22:00 Rewarding for 23% with memo split:-1001376202472:12617
27.08.2022 18:47:15 Rewarding for 21% with memo split:-1001376202472:12607
26.08.2022 17:15:57 Rewarding for 21.5% with memo split:-1001376202472:12589
25.08.2022 15:18:30 Rewarding for 38.5% with memo split:-1001376202472:12572
23.08.2022 17:11:09 Rewarding for 20% with memo split:-1001376202472:12545
23.08.2022 17:11:06 41.18 viz received to social capital from
22.08.2022 17:30:39 Rewarding for 22% with memo split:-1001376202472:12530
21.08.2022 14:48:24 Rewarding for 37% with memo split:-1001376202472:12518
19.08.2022 18:43:48 Rewarding for 42.5% with memo split:-1001376202472:12497
17.08.2022 19:24:57 Rewarding for 20% with memo split:-1001376202472:12462
16.08.2022 15:28:09 Rewarding for 54% with memo split:-1001376202472:12447
13.08.2022 22:25:54 Rewarding for 3.03% with memo split:-1001376202472:12413
13.08.2022 22:23:33 Rewarding for 60% with memo split:-1001376202472:12412
10.08.2022 18:50:30 Rewarding for 5%
10.08.2022 18:47:39 Rewarding for 40% with memo split:-1001376202472:12372
08.08.2022 18:04:30 Rewarding for 35% with memo split:-1001376202472:12340
06.08.2022 19:19:21 Rewarding for 25% with memo split:-1001376202472:12310
05.08.2022 13:34:00 Rewarding for 40% with memo split:-1001376202472:12290
Русский / English