vladblackshaw

@vladblackshaw

No account description

Created: 13.01.2022 09:47:27


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7NipsxbGSG4Ltwau9EVYMXiGfqM5FbzXNCRUbTPGrkp76N5Ymh1 / 1
ActiveVIZ8UVTjiB8EUgKX595L8DRrz7Xg9PHAMtc4wYfU6ZHDk142Rwr941 / 1
RegularVIZ6Hw3ctftUh9czc8pnJLv7dhNPqaYd14T3hMkNoeFPiVa1qePpj1 / 1
MemoVIZ75m9n8w4PWiBEd2EJKQerkobUhH3DnDP2trPLoefp3Akj72BZP

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
0.00
+1.00
444.00 100%

Delegations

Account Capital (viz)
+1.00

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
13.01.2022 10:11:36 444.00 viz received from with memo Web3News. Задача №01. Победитель
13.01.2022 09:47:30 1.00 viz delegation received from
13.01.2022 09:47:27 Created account , delegated 10.00 viz
Русский / English