dordoy

dordoy

Holder, VIZ

Location127.0.0.1

Interests: Блокчейн

Created: 30.12.2018 23:40:45

Received awards: 164 461.47 viz

Benefactor awards: 81.11 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7jZoDkjTUtrKKUjC8qdHXDdNE3WXqyd94icXWVYDjFMKwChyEq1 / 1
ActiveVIZ6D9SHcX32gbR65LF9JYtQb3gPVcUUc63Y2H5WRwJovJPiVtm5g1 / 1
RegularVIZ8VW3eASfasHye2vq5xkCTj3v7wVvMrKWMEerHCMbKk9L9s6zcS1 / 1
MemoVIZ8KJkFNbaEMwQJ3L99zRa5SWzF8j6nqVYjLo518t5UHyLyQ4PK4

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
0.00 0.01 100%

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 0 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
10.01.2023 21:07:33 111.97 viz transfered to
10.01.2023 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
09.01.2023 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
08.01.2023 15:52:30 167.97 viz transfered to
08.01.2023 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
07.01.2023 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
06.01.2023 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
06.01.2023 15:26:48 55.99 viz transfered to
05.01.2023 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
05.01.2023 14:25:06 55.99 viz transfered to
04.01.2023 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
03.01.2023 23:19:48 55.98 viz transfered to
03.01.2023 23:19:00 Rewarding for 70%
03.01.2023 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
02.01.2023 16:16:57 111.98 viz transfered to
02.01.2023 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
01.01.2023 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
01.01.2023 09:35:42 111.98 viz transfered to
31.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
30.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
29.12.2022 20:50:24 Rewarding for 20%
29.12.2022 20:50:06 55.99 viz transfered to
29.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
28.12.2022 17:14:30 167.97 viz transfered to
28.12.2022 17:14:24 Rewarding for 20%
28.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
27.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
26.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
25.12.2022 17:40:12 55.99 viz transfered to
25.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
25.12.2022 08:36:21 Rewarding for 40%
24.12.2022 19:48:51 111.97 viz transfered to
24.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
23.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
23.12.2022 10:52:24 Rewarding for 20%
22.12.2022 19:52:57 55.99 viz transfered to
22.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
21.12.2022 18:47:24 55.99 viz transfered to
21.12.2022 18:47:15 Rewarding for 20%
21.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
21.12.2022 14:14:54 111.98 viz transfered to
20.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
19.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
18.12.2022 16:55:54 279.94 viz transfered to
18.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
17.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
16.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
15.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
14.12.2022 15:48:30 55.99 viz received from withdrawal from social capital
13.12.2022 15:48:30 A social capital withdraw has been initiated by the 1 567.69 viz
13.12.2022 15:48:18 42 857.25 viz transfered to
13.12.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
12.12.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
11.12.2022 13:27:48 21 428.62 viz transfered to
11.12.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
10.12.2022 14:55:27 21 428.62 viz transfered to
10.12.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
09.12.2022 17:15:54 21 428.62 viz transfered to
09.12.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
08.12.2022 13:36:06 Rewarding for 10%
08.12.2022 13:35:36 21 428.62 viz transfered to
08.12.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
07.12.2022 13:58:12 21 428.63 viz transfered to
07.12.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
06.12.2022 14:11:51 21 428.62 viz transfered to
06.12.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
05.12.2022 13:27:24 21 428.62 viz transfered to
05.12.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
05.12.2022 12:26:18 Rewarding for 10%
04.12.2022 16:41:33 Rewarding for 10.21%
04.12.2022 16:41:06 Rewarding for 10%
04.12.2022 16:40:33 21 428.62 viz transfered to
04.12.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
03.12.2022 14:44:33 21 428.62 viz transfered to
03.12.2022 14:44:24 Rewarding for 10%
03.12.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
02.12.2022 15:11:39 21 428.63 viz transfered to
02.12.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
01.12.2022 14:52:00 21 428.62 viz transfered to
01.12.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
01.12.2022 12:16:18 Rewarding for 10%
30.11.2022 14:30:09 21 428.62 viz transfered to
30.11.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
30.11.2022 07:51:09 Rewarding for 14.92%
29.11.2022 14:02:15 21 428.62 viz transfered to
29.11.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
29.11.2022 11:06:21 Rewarding for 15%
28.11.2022 13:39:57 21 428.62 viz transfered to
28.11.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
28.11.2022 07:48:51 Rewarding for 15%
27.11.2022 14:35:51 21 428.63 viz transfered to
27.11.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
27.11.2022 10:28:06 Rewarding for 15%
26.11.2022 13:44:00 21 428.62 viz transfered to
26.11.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
26.11.2022 08:49:27 Rewarding for 15%
25.11.2022 13:37:39 21 428.62 viz transfered to
25.11.2022 13:25:18 21 428.62 viz received from withdrawal from social capital
24.11.2022 22:12:33 Rewarding for 14.97%
24.11.2022 14:14:57 21 428.62 viz transfered to
Русский / English