dordoy

dordoy

Holder, VIZ

Location127.0.0.1

Web-sitehttps://viz.media/

E-mailsupport@viz.media

Interests: Блокчейн, VIZ

Services:

Created: 30.12.2018 23:40:45

Received awards: 101 423.04 viz

Benefactor awards: 81.11 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7jZoDkjTUtrKKUjC8qdHXDdNE3WXqyd94icXWVYDjFMKwChyEq1 / 1
ActiveVIZ6D9SHcX32gbR65LF9JYtQb3gPVcUUc63Y2H5WRwJovJPiVtm5g1 / 1
RegularVIZ8VW3eASfasHye2vq5xkCTj3v7wVvMrKWMEerHCMbKk9L9s6zcS1 / 1
MemoVIZ8KJkFNbaEMwQJ3L99zRa5SWzF8j6nqVYjLo518t5UHyLyQ4PK4

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
302 580.96 10.01 19.93%

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 151 290 viz

List of votes for witnesses: ,


Operation history

Description
29.07.2021 01:03:27 133.61 viz received as a reward from
29.07.2021 01:03:27 Received a reward from for 20%
29.07.2021 01:02:30 136.87 viz received as a reward from
29.07.2021 01:02:30 Received a reward from for 20%
28.07.2021 14:40:42 130.72 viz received as a reward from
28.07.2021 14:40:42 Received a reward from for 20%
28.07.2021 14:37:54 132.51 viz received as a reward from
28.07.2021 14:37:54 Received a reward from for 20%
27.07.2021 08:15:18 117.54 viz received as a reward from
27.07.2021 08:15:18 Received a reward from for 20%
26.07.2021 03:50:06 123.13 viz received as a reward from
26.07.2021 03:50:06 Received a reward from for 20%
25.07.2021 07:21:39 124.07 viz received as a reward from
25.07.2021 07:21:39 Received a reward from for 20%
25.07.2021 07:20:39 125.84 viz received as a reward from
25.07.2021 07:20:39 Received a reward from for 20%
24.07.2021 10:58:39 110.13 viz received as a reward from
24.07.2021 10:58:39 Received a reward from for 20%
24.07.2021 10:58:09 111.57 viz received as a reward from
24.07.2021 10:58:09 Received a reward from for 20%
23.07.2021 11:42:54 119.09 viz received as a reward from
23.07.2021 11:42:54 Received a reward from for 20%
22.07.2021 07:43:54 122.32 viz received as a reward from
22.07.2021 07:43:54 Received a reward from for 20%
22.07.2021 07:42:51 124.97 viz received as a reward from
22.07.2021 07:42:51 Received a reward from for 20%
21.07.2021 07:09:09 120.15 viz received as a reward from
21.07.2021 07:09:09 Received a reward from for 19.98%
21.07.2021 07:08:48 121.24 viz received as a reward from
21.07.2021 07:08:48 Received a reward from for 20%
20.07.2021 04:58:54 248.78 viz received as a reward from
20.07.2021 04:58:54 Received a reward from for 40%
18.07.2021 08:04:18 122.93 viz received as a reward from
18.07.2021 08:04:18 Received a reward from for 20%
18.07.2021 08:03:24 125.55 viz received as a reward from
18.07.2021 08:03:24 Received a reward from for 20%
17.07.2021 18:48:24 129.68 viz received as a reward from
17.07.2021 18:48:24 Received a reward from for 20%
17.07.2021 18:47:36 132.67 viz received as a reward from
17.07.2021 18:47:36 Received a reward from for 20%
16.07.2021 06:55:39 118.85 viz received as a reward from
16.07.2021 06:55:39 Received a reward from for 20%
15.07.2021 09:10:48 119.12 viz received as a reward from
15.07.2021 09:10:48 Received a reward from for 20%
15.07.2021 09:10:21 119.99 viz received as a reward from
15.07.2021 09:10:21 Received a reward from for 20%
14.07.2021 10:58:24 122.41 viz received as a reward from
14.07.2021 10:58:24 Received a reward from for 20%
14.07.2021 10:57:51 123.18 viz received as a reward from
14.07.2021 10:57:51 Received a reward from for 20%
13.07.2021 12:01:39 118.84 viz received as a reward from
13.07.2021 12:01:39 Received a reward from for 20%
12.07.2021 13:10:09 120.22 viz received as a reward from
12.07.2021 13:10:09 Received a reward from for 20%
12.07.2021 13:09:30 122.88 viz received as a reward from
12.07.2021 13:09:30 Received a reward from for 20%
11.07.2021 16:37:21 128.51 viz received as a reward from
11.07.2021 16:37:21 Received a reward from for 19.8%
11.07.2021 16:35:57 131.71 viz received as a reward from
11.07.2021 16:35:57 Received a reward from for 20%
10.07.2021 07:35:42 125.16 viz received as a reward from
10.07.2021 07:35:42 Received a reward from for 20%
10.07.2021 07:35:09 126.01 viz received as a reward from
10.07.2021 07:35:09 Received a reward from for 20%
09.07.2021 05:45:54 122.40 viz received as a reward from
09.07.2021 05:45:54 Received a reward from for 20%
09.07.2021 05:44:54 125.11 viz received as a reward from
09.07.2021 05:44:54 Received a reward from for 20%
08.07.2021 14:33:42 123.48 viz received as a reward from
08.07.2021 14:33:42 Received a reward from for 20%
08.07.2021 14:33:00 126.14 viz received as a reward from
08.07.2021 14:33:00 Received a reward from for 20%
07.07.2021 11:46:48 130.00 viz received as a reward from
07.07.2021 11:46:48 Received a reward from for 20%
06.07.2021 10:42:54 131.94 viz received as a reward from
06.07.2021 10:42:54 Received a reward from for 20%
05.07.2021 06:58:00 124.37 viz received as a reward from
05.07.2021 06:58:00 Received a reward from for 20%
05.07.2021 06:57:15 126.20 viz received as a reward from
05.07.2021 06:57:15 Received a reward from for 20%
05.07.2021 06:56:54 127.04 viz received as a reward from
05.07.2021 06:56:54 Received a reward from for 20%
04.07.2021 08:14:00 Rewarding for 20%
03.07.2021 06:39:00 112.00 viz received as a reward from
03.07.2021 06:39:00 Received a reward from for 19.89%
03.07.2021 06:37:39 114.99 viz received as a reward from
03.07.2021 06:37:39 Received a reward from for 20%
02.07.2021 07:13:21 130.01 viz received as a reward from
02.07.2021 07:13:21 Received a reward from for 19.89%
02.07.2021 07:12:12 133.82 viz received as a reward from
02.07.2021 07:12:12 Received a reward from for 20%
01.07.2021 07:07:27 134.84 viz received as a reward from
01.07.2021 07:07:27 Received a reward from for 20%
30.06.2021 23:38:15 Public profile updated
30.06.2021 23:36:33 Public profile updated
30.06.2021 23:30:15 Public profile updated
30.06.2021 07:11:48 132.07 viz received as a reward from
30.06.2021 07:11:48 Received a reward from for 20%
30.06.2021 07:10:54 135.13 viz received as a reward from
30.06.2021 07:10:54 Received a reward from for 20%
Русский / English