dordoy

dordoy

Holder, VIZ

Location127.0.0.1

Web-sitehttps://viz.media/

E-mailsupport@viz.media

Interests: Блокчейн, VIZ

Services:

Created: 30.12.2018 23:40:45

Received awards: 162 893.78 viz

Benefactor awards: 81.11 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7jZoDkjTUtrKKUjC8qdHXDdNE3WXqyd94icXWVYDjFMKwChyEq1 / 1
ActiveVIZ6D9SHcX32gbR65LF9JYtQb3gPVcUUc63Y2H5WRwJovJPiVtm5g1 / 1
RegularVIZ8VW3eASfasHye2vq5xkCTj3v7wVvMrKWMEerHCMbKk9L9s6zcS1 / 1
MemoVIZ8KJkFNbaEMwQJ3L99zRa5SWzF8j6nqVYjLo518t5UHyLyQ4PK4

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
600 000.00 10.01 20.82%

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 600 000 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
26.09.2022 09:13:54 Rewarding for 20%
25.09.2022 06:53:39 Rewarding for 20%
24.09.2022 07:20:12 Rewarding for 20%
23.09.2022 00:57:36 Rewarding for 20%
22.09.2022 13:21:45 Rewarding for 20%
21.09.2022 00:53:42 Rewarding for 20%
20.09.2022 06:02:15 Rewarding for 20%
19.09.2022 13:09:36 Rewarding for 20%
18.09.2022 09:10:03 Rewarding for 20%
17.09.2022 07:04:51 Rewarding for 20%
16.09.2022 06:48:42 Rewarding for 20%
15.09.2022 06:29:24 Rewarding for 20%
14.09.2022 06:17:21 Rewarding for 20%
13.09.2022 06:31:12 Rewarding for 20%
12.09.2022 08:11:00 Rewarding for 20%
11.09.2022 08:38:42 Rewarding for 20%
10.09.2022 07:16:12 Rewarding for 20%
09.09.2022 09:31:06 Rewarding for 20%
08.09.2022 10:03:12 Rewarding for 20%
07.09.2022 08:12:00 Rewarding for 20%
06.09.2022 07:25:03 Rewarding for 20%
05.09.2022 08:24:21 Rewarding for 20%
04.09.2022 06:10:45 Rewarding for 20%
03.09.2022 13:13:00 Rewarding for 20%
02.09.2022 10:50:57 Rewarding for 20%
01.09.2022 06:42:00 Rewarding for 20%
31.08.2022 12:01:57 Rewarding for 20%
30.08.2022 06:27:24 Rewarding for 20%
29.08.2022 12:00:15 Rewarding for 20%
28.08.2022 06:03:06 Rewarding for 19.98%
27.08.2022 12:51:18 Rewarding for 20%
26.08.2022 07:22:33 Rewarding for 20%
25.08.2022 07:35:24 Rewarding for 20%
24.08.2022 00:48:12 Rewarding for 19.98%
23.08.2022 07:21:57 Rewarding for 20%
22.08.2022 04:22:54 Rewarding for 20%
21.08.2022 06:33:42 Rewarding for 19.95%
20.08.2022 18:35:09 Rewarding for 20%
19.08.2022 08:25:27 Rewarding for 20%
18.08.2022 10:02:12 Rewarding for 20%
17.08.2022 09:12:27 Rewarding for 20%
16.08.2022 04:44:12 Rewarding for 20%
15.08.2022 08:51:33 Rewarding for 20%
14.08.2022 11:48:42 Rewarding for 20%
13.08.2022 12:22:33 Rewarding for 20%
12.08.2022 12:44:21 Rewarding for 20%
12.08.2022 12:44:03 209.21 viz transfered to
12.08.2022 08:20:18 209.21 viz received from withdrawal from social capital
11.08.2022 08:20:36 Rewarding for 20%
11.08.2022 08:20:18 A social capital withdraw has been initiated by the 209.21 viz
10.08.2022 10:24:30 209.21 viz received as a reward from
10.08.2022 10:24:30 Received a reward from for 20%
09.08.2022 23:42:57 Rewarding for 20%
08.08.2022 12:40:45 Rewarding for 20%
07.08.2022 12:26:51 Rewarding for 40%
05.08.2022 10:35:09 Rewarding for 20%
04.08.2022 12:14:27 Rewarding for 20%
03.08.2022 14:21:30 Rewarding for 20%
02.08.2022 10:33:30 Rewarding for 20%
01.08.2022 13:06:39 Rewarding for 19.98%
31.07.2022 13:00:36 Rewarding for 20%
30.07.2022 13:12:36 Rewarding for 20%
29.07.2022 12:12:30 Rewarding for 20%
28.07.2022 09:05:09 Rewarding for 20%
27.07.2022 11:33:42 Rewarding for 20%
26.07.2022 11:15:51 Rewarding for 20%
25.07.2022 09:49:06 Rewarding for 20%
24.07.2022 15:32:27 Rewarding for 20%
23.07.2022 08:41:24 Rewarding for 20%
22.07.2022 07:25:54 Rewarding for 20%
21.07.2022 11:39:15 Rewarding for 20%
20.07.2022 14:59:09 Rewarding for 20%
19.07.2022 09:14:42 Rewarding for 20%
18.07.2022 08:47:24 Rewarding for 20%
17.07.2022 09:11:30 Rewarding for 20%
16.07.2022 12:23:09 Rewarding for 20%
15.07.2022 09:33:42 Rewarding for 20%
14.07.2022 08:37:03 Rewarding for 20%
13.07.2022 12:22:33 Rewarding for 20%
12.07.2022 16:07:06 Rewarding for 20%
11.07.2022 12:51:24 Rewarding for 20%
10.07.2022 07:52:00 Rewarding for 20%
09.07.2022 08:30:54 Rewarding for 20%
08.07.2022 12:30:48 Rewarding for 20%
07.07.2022 06:34:45 Rewarding for 20%
06.07.2022 09:09:06 Rewarding for 20%
05.07.2022 07:22:15 Rewarding for 20%
04.07.2022 09:02:45 Rewarding for 20%
03.07.2022 11:58:36 Rewarding for 20%
02.07.2022 08:08:12 Rewarding for 20%
01.07.2022 06:21:30 Rewarding for 18%
30.06.2022 05:35:24 Rewarding for 20%
29.06.2022 08:30:00 Rewarding for 20%
28.06.2022 06:30:57 Rewarding for 20%
27.06.2022 07:42:06 Rewarding for 20%
26.06.2022 08:15:54 Rewarding for 20%
25.06.2022 08:42:30 Vote to 100% for request №3785 in DAO Fund
25.06.2022 08:42:21 Vote to 100% for request №3784 in DAO Fund
25.06.2022 08:23:48 Rewarding for 20%
24.06.2022 16:56:39 Vote to 84.84% for request №3785 in DAO Fund
Русский / English