dordoy

dordoy

Holder, VIZ

Location127.0.0.1

Web-sitehttps://viz.media/

E-mailsupport@viz.media

Interests: Блокчейн, VIZ

Services:

Created: 30.12.2018 23:40:45

Received awards: 162 684.57 viz

Benefactor awards: 81.11 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7jZoDkjTUtrKKUjC8qdHXDdNE3WXqyd94icXWVYDjFMKwChyEq1 / 1
ActiveVIZ6D9SHcX32gbR65LF9JYtQb3gPVcUUc63Y2H5WRwJovJPiVtm5g1 / 1
RegularVIZ8VW3eASfasHye2vq5xkCTj3v7wVvMrKWMEerHCMbKk9L9s6zcS1 / 1
MemoVIZ8KJkFNbaEMwQJ3L99zRa5SWzF8j6nqVYjLo518t5UHyLyQ4PK4

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
600 000.00 10.01 22.87%

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 600 000 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
23.05.2022 17:36:12 Rewarding for 20%
22.05.2022 12:04:18 Rewarding for 20%
21.05.2022 13:02:30 Rewarding for 20%
20.05.2022 15:03:03 Rewarding for 20%
19.05.2022 10:19:09 Rewarding for 20%
18.05.2022 07:56:06 Rewarding for 20%
17.05.2022 09:14:33 Rewarding for 20%
16.05.2022 08:00:39 Rewarding for 20%
15.05.2022 13:12:03 Rewarding for 20%
14.05.2022 11:55:27 Rewarding for 20%
13.05.2022 07:14:45 Rewarding for 20%
12.05.2022 13:58:15 Rewarding for 20%
11.05.2022 12:08:54 Rewarding for 20%
10.05.2022 12:38:48 Rewarding for 20%
09.05.2022 12:21:21 Rewarding for 20%
08.05.2022 14:52:09 Rewarding for 20%
07.05.2022 13:41:00 Rewarding for 20%
06.05.2022 16:04:18 Vote to 100% for request №3783 in DAO Fund
06.05.2022 13:33:54 Rewarding for 20%
05.05.2022 14:53:12 Rewarding for 20%
04.05.2022 14:20:06 Rewarding for 20%
03.05.2022 14:21:03 Rewarding for 20%
02.05.2022 07:46:00 Rewarding for 20%
01.05.2022 09:06:12 Rewarding for 20%
30.04.2022 08:36:54 Rewarding for 20%
29.04.2022 13:53:24 Rewarding for 20%
28.04.2022 12:55:45 Rewarding for 20%
27.04.2022 06:30:36 Rewarding for 20%
26.04.2022 13:18:00 Rewarding for 20%
25.04.2022 05:46:48 Rewarding for 20%
24.04.2022 12:59:54 5 518.24 viz transfered to
24.04.2022 12:59:36 0.01 viz received to social capital from
24.04.2022 12:59:12 7 125.47 viz received to social capital from
24.04.2022 12:58:33 12 643.72 viz received from
24.04.2022 08:35:00 39.26 viz received as a reward from
24.04.2022 08:35:00 Received a reward from for 10%
24.04.2022 08:34:48 194.97 viz received as a reward from
24.04.2022 08:34:48 Received a reward from for 20%
24.04.2022 08:34:36 197.06 viz received as a reward from
24.04.2022 08:34:36 Received a reward from for 20%
24.04.2022 08:34:21 235.52 viz received as a reward from
24.04.2022 08:34:21 Received a reward from for 20%
23.04.2022 13:02:24 12 643.72 viz received to social capital from
23.04.2022 13:02:12 12 643.72 viz received from
23.04.2022 08:41:06 62.39 viz received as a reward from
23.04.2022 08:41:06 Received a reward from for 15%
23.04.2022 08:40:45 194.47 viz received as a reward from
23.04.2022 08:40:45 Received a reward from for 20%
23.04.2022 08:40:33 196.46 viz received as a reward from
23.04.2022 08:40:33 Received a reward from for 20%
23.04.2022 08:40:24 229.45 viz received as a reward from
23.04.2022 08:40:24 Received a reward from for 20%
22.04.2022 12:57:24 181.94 viz received as a reward from
22.04.2022 12:57:24 Received a reward from for 20%
22.04.2022 12:57:15 183.70 viz received as a reward from
22.04.2022 12:57:15 Received a reward from for 20%
22.04.2022 12:57:00 214.26 viz received as a reward from
22.04.2022 12:57:00 Received a reward from for 20%
22.04.2022 12:56:48 12 643.71 viz received to social capital from
22.04.2022 12:56:30 40.39 viz received as a reward from
22.04.2022 12:56:30 Received a reward from for 10%
22.04.2022 12:56:12 12 643.71 viz received from
21.04.2022 13:22:42 12 643.72 viz received to social capital from
21.04.2022 13:22:30 12 643.72 viz received from
21.04.2022 12:10:36 59.45 viz received as a reward from
21.04.2022 12:10:36 Received a reward from for 15%
21.04.2022 12:10:21 165.69 viz received as a reward from
21.04.2022 12:10:21 Received a reward from for 20%
21.04.2022 12:10:12 167.22 viz received as a reward from
21.04.2022 12:10:12 Received a reward from for 20%
21.04.2022 12:10:03 186.24 viz received as a reward from
21.04.2022 12:10:03 Received a reward from for 20%
20.04.2022 14:00:24 12 643.72 viz received to social capital from
20.04.2022 14:00:09 12 643.72 viz received from
20.04.2022 12:08:36 69.14 viz received as a reward from
20.04.2022 12:08:36 Received a reward from for 17%
20.04.2022 12:08:18 161.53 viz received as a reward from
20.04.2022 12:08:18 Received a reward from for 20%
20.04.2022 12:08:09 163.02 viz received as a reward from
20.04.2022 12:08:09 Received a reward from for 20%
20.04.2022 12:07:57 177.25 viz received as a reward from
20.04.2022 12:07:57 Received a reward from for 20%
19.04.2022 14:44:12 12 647.46 viz received to social capital from
19.04.2022 14:43:57 12 647.46 viz received from
19.04.2022 07:47:48 68.57 viz received as a reward from
19.04.2022 07:47:48 Received a reward from for 18%
19.04.2022 07:47:24 144.06 viz received as a reward from
19.04.2022 07:47:24 Received a reward from for 20%
19.04.2022 07:47:09 145.35 viz received as a reward from
19.04.2022 07:47:09 Received a reward from for 20%
19.04.2022 07:46:54 154.17 viz received as a reward from
19.04.2022 07:46:54 Received a reward from for 20%
18.04.2022 13:27:21 12 643.71 viz received to social capital from
18.04.2022 13:27:09 12 643.71 viz received from
18.04.2022 05:16:36 82.38 viz received as a reward from
18.04.2022 05:16:36 Received a reward from for 15%
18.04.2022 05:16:03 198.42 viz received as a reward from
18.04.2022 05:16:03 Received a reward from for 20%
18.04.2022 05:15:48 200.56 viz received as a reward from
18.04.2022 05:15:48 Received a reward from for 20%
Русский / English