kvonch

@kvonch

No account description

Created: 08.07.2020 12:22:39

Received awards: 514.35 viz

Benefactor awards: 8.22 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7iNUXrnzSNkYsBhcuHyBuW7CAC7rxnTbkBKiE89zkbNA9ELfQX1 / 1
ActiveVIZ8ZfHpd9jWwUwbBYovbYFWixYcvixYCRZA8gYppsqD45fVLU18C1 / 1
RegularVIZ7BKEXTbgeMFLSHhEKvbJZ6549fjFC8SVF8HxZxGRaGsiBNEfW61 / 1
MemoVIZ6KQQV5FAHfttY7XPXEaFnXoGosQJ8vqmPF5mJv47HAxuTaPR1r

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
1 606.89 0.00 26.98%

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 1 607 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
12.08.2022 03:26:06 0.04 viz received as a reward from
12.08.2022 03:26:06 Received a reward from for 0.01% with memo πŸ€
12.08.2022 03:25:51 Rewarding for 85% with memo split:-1001235219957:12390
11.08.2022 04:56:48 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
10.08.2022 05:13:51 Received a beneficiaries reward 0.02 viz from
10.08.2022 02:45:06 4.12 viz received to social capital from
09.08.2022 12:52:48 0.42 viz received as a reward from
09.08.2022 12:52:48 Received a reward from for 0.11% with memo πŸ€
09.08.2022 12:51:39 Rewarding for 3% with memo 912794915
09.08.2022 06:57:06 4.07 viz received to social capital from
08.08.2022 12:21:45 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
07.08.2022 18:33:48 0.20 viz received as a reward from
07.08.2022 18:33:48 Received a reward from for 0.05% with memo πŸ€
07.08.2022 18:32:48 Rewarding for 69% with memo split:-1001235219957:12322
07.08.2022 18:32:21 Rewarding for 3% with memo 912794915
06.08.2022 16:39:12 4.34 viz received to social capital from
06.08.2022 15:53:45 0.24 viz received as a reward from
06.08.2022 15:53:45 Received a reward from for 0.06% with memo πŸ€
06.08.2022 05:39:06 5.59 viz received to social capital from
05.08.2022 12:29:57 0.17 viz received as a reward from
05.08.2022 12:29:57 Received a reward from for 0.05% with memo πŸ€
05.08.2022 02:38:57 0.14 viz received as a reward from
05.08.2022 02:38:57 Received a reward from for 0.04% with memo πŸ€
04.08.2022 04:53:06 5.10 viz received to social capital from
04.08.2022 03:23:30 1.80 viz received as a reward from
04.08.2022 03:23:30 Received a reward from for 0.51% with memo πŸ€
04.08.2022 03:22:45 Rewarding for 97% with memo split:-1001235219957:12269
04.08.2022 03:22:18 Rewarding for 3% with memo 912794915
02.08.2022 06:50:09 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
02.08.2022 03:17:09 4.93 viz received to social capital from
01.08.2022 18:36:45 0.32 viz received as a reward from
01.08.2022 18:36:45 Received a reward from for 0.1% with memo πŸ€
31.07.2022 12:08:51 0.21 viz received as a reward from
31.07.2022 12:08:51 Received a reward from for 0.05% with memo πŸ€
30.07.2022 17:50:45 0.17 viz received as a reward from
30.07.2022 17:50:45 Received a reward from for 0.04% with memo πŸ€
29.07.2022 02:37:09 5.46 viz received to social capital from
28.07.2022 03:25:12 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
27.07.2022 04:55:00 0.21 viz received as a reward from
27.07.2022 04:55:00 Received a reward from for 0.04% with memo πŸ€
27.07.2022 04:54:36 Rewarding for 73% with memo split:-1001235219957:12156
27.07.2022 02:59:09 3.68 viz received to social capital from
26.07.2022 11:31:30 0.16 viz received as a reward from
26.07.2022 11:31:30 Received a reward from for 0.04% with memo πŸ€
26.07.2022 08:35:06 4.89 viz received to social capital from
25.07.2022 10:06:15 0.05 viz received as a reward from
25.07.2022 10:06:15 Received a reward from for 0.01% with memo πŸ€
25.07.2022 07:46:18 0.14 viz received as a reward from
25.07.2022 07:46:18 Received a reward from for 0.03% with memo πŸ€
25.07.2022 03:07:12 7.19 viz received to social capital from
23.07.2022 12:29:12 Rewarding for 75% with memo split:-1001235219957:12103
23.07.2022 12:26:21 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
23.07.2022 04:27:15 4.37 viz received to social capital from
22.07.2022 19:19:30 Received a beneficiaries reward 0.02 viz from
21.07.2022 11:01:33 0.17 viz received as a reward from
21.07.2022 11:01:33 Received a reward from for 0.04% with memo πŸ€
20.07.2022 09:44:06 Received a beneficiaries reward 0.03 viz from
20.07.2022 07:51:42 Delegation revoked from
19.07.2022 18:50:27 Rewarding for 21% with memo split:-1001235219957:12041
19.07.2022 15:35:06 8.41 viz received to social capital from
19.07.2022 02:49:09 8.48 viz received to social capital from
18.07.2022 18:51:21 Rewarding for 20% with memo split:-1001235219957:12030
18.07.2022 18:51:12 Rewarding for 20% with memo split:-1001235219957:12029
18.07.2022 17:47:09 6.92 viz received to social capital from
18.07.2022 03:16:48 0.16 viz received as a reward from
18.07.2022 03:16:48 Received a reward from for 0.04% with memo πŸ€
18.07.2022 03:16:09 Rewarding for 15% with memo split:-1001235219957:12004
17.07.2022 14:39:09 8.24 viz received to social capital from
17.07.2022 12:14:18 Rewarding for 3% with memo split:-1001235219957:11992
17.07.2022 12:13:15 Rewarding for 30% with memo split:-1001235219957:11991
17.07.2022 12:12:57 Rewarding for 1% with memo 912794915
17.07.2022 06:07:06 8.28 viz received to social capital from
16.07.2022 16:33:12 6.65 viz received to social capital from
16.07.2022 16:31:06 Received a beneficiaries reward 0.08 viz from
16.07.2022 16:27:54 Rewarding for 20% with memo split:-1001235219957:11966
16.07.2022 02:59:15 7.11 viz received to social capital from
15.07.2022 14:39:03 0.18 viz received as a reward from
15.07.2022 14:39:03 Received a reward from for 0.05% with memo πŸ€
15.07.2022 10:23:39 Received a beneficiaries reward 0.05 viz from
15.07.2022 10:23:15 10.46 viz received to social capital from
15.07.2022 07:43:54 Rewarding for 15% with memo split:-1001235219957:11935
15.07.2022 07:43:36 Rewarding for 1% with memo 912794915
15.07.2022 03:35:09 7.42 viz received to social capital from
14.07.2022 21:17:09 7.26 viz received to social capital from
14.07.2022 19:05:48 Rewarding for 10% with memo split:-1001235219957:11929
14.07.2022 19:05:30 Rewarding for 1% with memo 912794915
14.07.2022 09:38:18 Rewarding for 20% with memo split:-1001235219957:11923
13.07.2022 17:25:12 7.59 viz received to social capital from
13.07.2022 17:24:18 Received a beneficiaries reward 0.03 viz from
13.07.2022 07:02:48 0.45 viz received as a reward from
13.07.2022 07:02:48 Received a reward from for 0.11% with memo πŸ€
13.07.2022 07:02:09 Rewarding for 15% with memo split:-1001235219957:11898
13.07.2022 07:01:39 Rewarding for 1% with memo 912794915
13.07.2022 06:07:09 8.19 viz received to social capital from
13.07.2022 02:54:15 Received a beneficiaries reward 0.03 viz from
13.07.2022 02:53:12 Rewarding for 20% with memo split:-1001235219957:11893
12.07.2022 19:05:27 0.30 viz received as a reward from
12.07.2022 19:05:27 Received a reward from for 0.08% with memo πŸ€
12.07.2022 14:15:03 Received a beneficiaries reward 0.03 viz from
12.07.2022 12:05:42 Rewarding for 2% with memo split:-1001235219957:11883
Русский / English