prizm.space

@prizm.space

No account description

Created: 24.02.2022 15:49:15


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ6n1i2chNoZEUV1dVA7AunSnSpE3KATWrig6YUghFfFhSr1SMGu1 / 1
ActiveVIZ5Gt3eeNVKMFAL2CB2UERKvLVVzfy3oGiHriJYSHiPTACMfcMMM1 / 1
RegularVIZ7CL8ArNTMxDwJD1MUacdzZJE6z5FGeTEJxR5VGFkEfVfHRAJbd1 / 1
MemoVIZ7Qb7QUPXnLDgFtaU4kMUTCuRXu7GH5jsu8LGJ15vWSYYy3tnot

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
20 409.34 990.00 100%

DAO

Witness: Yes

Weight of the vote for a witness: 10 205 viz

List of votes for witnesses: ,


Operation history

Description
10.06.2022 14:58:51 voted for witness
02.06.2022 15:38:03 Witness was enabled, signing key VIZ8ZZqJkrF1L8hNdiGxdDJaUVoF7Np5ES1tgShUXZS8Gu8Uceuhe, information
02.06.2022 15:28:15 Witness was enabled, signing key VIZ72Y5Nix6qoNxyYxNVZQWyfw6JSoweVh2WBtDUUC7nzv483DPZC, information
16.03.2022 10:12:42 Witness was enabled, signing key VIZ8ZZqJkrF1L8hNdiGxdDJaUVoF7Np5ES1tgShUXZS8Gu8Uceuhe, information
15.03.2022 21:35:36 Witness deactivated
15.03.2022 00:14:27 voted for witness
26.02.2022 22:32:21 Vote for witness
26.02.2022 22:32:06 voted for witness
26.02.2022 22:28:24 voted for witness
26.02.2022 19:43:00 Vote for witness
26.02.2022 19:40:45 Witness was enabled, signing key VIZ8ZZqJkrF1L8hNdiGxdDJaUVoF7Np5ES1tgShUXZS8Gu8Uceuhe, information
24.02.2022 16:07:54 100.00 viz received from
24.02.2022 16:04:36 1 000.00 viz received to social capital from
24.02.2022 16:04:21 800.00 viz received from
24.02.2022 16:02:42 100.00 viz received from
24.02.2022 15:49:15 Created account with transfer to social capital 100.00 viz
Русский / English