prizm.space

@prizm.space

No account description

Created: 24.02.2022 15:49:15

Received awards: 2.04 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ6n1i2chNoZEUV1dVA7AunSnSpE3KATWrig6YUghFfFhSr1SMGu1 / 1
ActiveVIZ5Gt3eeNVKMFAL2CB2UERKvLVVzfy3oGiHriJYSHiPTACMfcMMM1 / 1
RegularVIZ7CL8ArNTMxDwJD1MUacdzZJE6z5FGeTEJxR5VGFkEfVfHRAJbd1 / 1
MemoVIZ7Qb7QUPXnLDgFtaU4kMUTCuRXu7GH5jsu8LGJ15vWSYYy3tnot

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
10 137.36 8 164.91 100%

DAO

Witness: Yes

Weight of the vote for a witness: 5 068 viz

List of votes for witnesses: ,


Operation history

Description
03.03.2023 00:42:39 1 666.12 viz received from withdrawal from social capital
02.03.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
01.03.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
28.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
28.02.2023 00:05:27 52 980.31 viz transfered to
27.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
26.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
25.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
24.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
23.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
22.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
21.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
20.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
19.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
18.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
17.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
16.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
15.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
14.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
13.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
12.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
11.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
10.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
09.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
08.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
07.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
06.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
05.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
04.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
03.02.2023 00:42:39 A social capital withdraw has been initiated by the 60 155.09 viz
01.02.2023 23:08:24 2.04 viz received as a reward from
01.02.2023 23:08:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
31.10.2022 15:35:45 removed his vote for witness
31.10.2022 15:35:09 voted for witness
31.10.2022 15:34:00 removed his vote for witness
31.10.2022 15:26:12 voted for witness
10.07.2022 15:42:15 removed his vote for witness
10.06.2022 14:58:51 voted for witness
02.06.2022 15:38:03 Witness was enabled, signing key VIZ8ZZqJkrF1L8hNdiGxdDJaUVoF7Np5ES1tgShUXZS8Gu8Uceuhe, information
02.06.2022 15:28:15 Witness was enabled, signing key VIZ72Y5Nix6qoNxyYxNVZQWyfw6JSoweVh2WBtDUUC7nzv483DPZC, information
16.03.2022 10:12:42 Witness was enabled, signing key VIZ8ZZqJkrF1L8hNdiGxdDJaUVoF7Np5ES1tgShUXZS8Gu8Uceuhe, information
15.03.2022 21:35:36 Witness deactivated
15.03.2022 00:14:27 voted for witness
26.02.2022 22:32:21 Vote for witness
26.02.2022 22:32:06 voted for witness
26.02.2022 22:28:24 voted for witness
26.02.2022 19:43:00 Vote for witness
26.02.2022 19:40:45 Witness was enabled, signing key VIZ8ZZqJkrF1L8hNdiGxdDJaUVoF7Np5ES1tgShUXZS8Gu8Uceuhe, information
24.02.2022 16:07:54 100.00 viz received from
24.02.2022 16:04:36 1 000.00 viz received to social capital from
24.02.2022 16:04:21 800.00 viz received from
24.02.2022 16:02:42 100.00 viz received from
24.02.2022 15:49:15 Created account with transfer to social capital 100.00 viz
Русский / English