rkeinwold

K

заполняю пустоту

Interests: пустота

Services:

Created: 20.10.2020 08:03:45

Received awards: 7 318.53 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ5ex65d9Gm6eUrcSx41xYZb6n7rTXB62uR17QRKhNjSkAvS41Jz1 / 1
ActiveVIZ7GmGhtHi463CpqxnyiYSSUJmr2s8J7Rq6SvtpTmCMUdMQ4N9Jy1 / 1
RegularVIZ63X79Juup2sbjcxpSiSaADJfx4mNRJ72m2FgGpXDBbXJgY5VWi1 / 1
MemoVIZ5ZzxS1tuzEKMv7sS531aVrAy8SQ6ZaP4VZhMnwdb7PwZP7wNq3

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
169 874.29 5 614.38 31.11%

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 84 937 viz

List of votes for witnesses: ,


Operation history

Description
30.05.2023 08:42:18 Rewarding for 82.03%
26.05.2023 09:01:48 Rewarding for 78.64%
24.05.2023 06:10:39 Rewarding for 5% with memo telegram:364096327
23.05.2023 08:36:33 Rewarding for 6% with memo #4AKH56goTZmSVkARDyhydedV34FxFDGWq178eRJg4VLsBhazd…
23.05.2023 05:52:03 Rewarding for 5% with memo channel:-1001733789257:551
21.05.2023 14:35:27 Rewarding for 72.5%
19.05.2023 13:09:03 68.86 viz received as a reward from
19.05.2023 13:09:03 Received a reward from for 1.5% with memo telegram:310071970
19.05.2023 12:44:42 1.38 viz received as a reward from
19.05.2023 12:44:42 Received a reward from for 5% with memo telegram:310071970
19.05.2023 12:41:21 Rewarding for 5% with memo telegram:399519619
19.05.2023 12:41:12 Rewarding for 5% with memo telegram:38968897
19.05.2023 12:41:03 Rewarding for 5% with memo telegram:224225728
19.05.2023 12:40:48 Rewarding for 5% with memo telegram:151842302
16.05.2023 19:24:09 Rewarding for 75.25%
15.05.2023 19:19:33 Rewarding for 5% with memo channel:-1001733789257:548
12.05.2023 18:39:54 Rewarding for 72.64%
08.05.2023 18:33:33 Rewarding for 86.1%
06.05.2023 17:29:33 Rewarding for 5% with memo channel:-1001733789257:547
05.05.2023 07:28:57 Rewarding for 5% with memo telegram:151842302
03.05.2023 19:47:03 Rewarding for 72.38%
01.05.2023 10:28:33 Rewarding for 5% with memo telegram:151842302
29.04.2023 19:36:12 Rewarding for 5% with memo channel:-1001733789257:544
29.04.2023 10:58:27 Rewarding for 73.94%
25.04.2023 09:00:51 Rewarding for 73.86%
24.04.2023 15:45:42 Rewarding for 5% with memo telegram:119470668
21.04.2023 09:12:48 Rewarding for 76.45%
21.04.2023 08:49:36 Rewarding for 5% with memo telegram:151842302
17.04.2023 15:06:45 Rewarding for 72.58%
16.04.2023 09:37:00 Rewarding for 5% with memo telegram:682377504
16.04.2023 09:36:51 Rewarding for 5% with memo telegram:151842302
14.04.2023 19:56:48 45.00 viz returned to social capital from delegation
14.04.2023 19:56:45 45.00 viz returned to social capital from delegation
14.04.2023 19:56:45 45.00 viz returned to social capital from delegation
14.04.2023 19:56:42 17.00 viz returned to social capital from delegation
14.04.2023 19:56:39 45.00 viz returned to social capital from delegation
14.04.2023 19:56:36 45.00 viz returned to social capital from delegation
13.04.2023 18:35:36 Rewarding for 52.77%
11.04.2023 16:17:18 11.03 viz received as a reward from
11.04.2023 16:17:18 Received a reward from for 8% with memo telegram:310071970
11.04.2023 12:22:30 Rewarding for 32.54%
11.04.2023 12:22:03 Rewarding for 5% with memo telegram:151842302
11.04.2023 11:00:30 Rewarding for 5% with memo telegram:38968897
11.04.2023 10:16:33 Rewarding for 5% with memo telegram:38968897
11.04.2023 10:08:33 196.28 viz received as a reward from
11.04.2023 10:08:33 Received a reward from for 2.5% with memo telegram:310071970
11.04.2023 10:08:03 0.11 viz received as a reward from
11.04.2023 10:08:03 Received a reward from for 1% with memo telegram:310071970
11.04.2023 08:46:00 Rewarding for 5% with memo telegram:224225728
11.04.2023 08:14:33 106.40 viz received as a reward from
11.04.2023 08:14:33 Received a reward from for 2% with memo telegram:310071970
11.04.2023 07:20:45 Rewarding for 5% with memo telegram:119470668
09.04.2023 19:56:45 Delegation revoked for
09.04.2023 19:56:42 Delegation revoked for
09.04.2023 19:56:42 Delegation revoked for
09.04.2023 19:56:39 Delegation revoked for
09.04.2023 19:56:36 Delegation revoked for
09.04.2023 19:56:33 Delegation revoked for
07.04.2023 13:47:33 Rewarding for 60.63%
04.04.2023 15:25:03 Rewarding for 59.34%
02.04.2023 12:05:18 Rewarding for 5% with memo channel:-1001733789257:539
01.04.2023 16:11:54 Rewarding for 75.69%
30.03.2023 04:05:06 Rewarding for 5% with memo viz://@social.denis-skripnik/47255042
29.03.2023 10:12:24 Rewarding for 5% with memo telegram:1238909257
29.03.2023 01:38:09 Rewarding for 5% with memo channel:-1001733789257:538
29.03.2023 01:38:03 Rewarding for 5% with memo channel:-1001733789257:536
28.03.2023 11:21:18 Rewarding for 1% with memo #4AKH56goTZmSVkARDyhydedV34FxFDGWq178eRJg4VLsBhazd…
27.03.2023 10:49:42 Rewarding for 5% with memo telegram:151842302
27.03.2023 07:46:27 Rewarding for 52.26%
24.03.2023 14:58:00 Rewarding for 47.13%
24.03.2023 14:56:39 Rewarding for 5% with memo telegram:151842302
24.03.2023 14:56:21 Rewarding for 5% with memo telegram:2036163925
24.03.2023 13:59:12 39.12 viz received from with memo withdraw:141779
23.03.2023 20:02:42 Rewarding for 5% with memo telegram:1396804469
23.03.2023 15:32:33 9 999.69 viz received to social capital from
23.03.2023 13:51:24 9 999.00 viz received from with memo Done.
22.03.2023 17:34:06 Rewarding for 5% with memo telegram:262632819
21.03.2023 16:10:09 Rewarding for 59.28%
20.03.2023 01:25:00 Rewarding for 5% with memo telegram:262632819
18.03.2023 20:13:30 Rewarding for 71.36%
15.03.2023 09:58:45 Rewarding for 49.9%
15.03.2023 08:22:54 Rewarding for 5% with memo telegram:151842302
15.03.2023 07:43:51 6.69 viz received as a reward from
15.03.2023 07:43:51 Received a reward from for 5% with memo telegram:310071970
15.03.2023 07:32:45 Rewarding for 5% with memo telegram:59131422
12.03.2023 14:13:27 Rewarding for 61.43%
11.03.2023 23:32:24 0.02 viz received as a reward from
11.03.2023 23:32:24 Received a reward from for 1% with memo telegram:310071970
11.03.2023 11:18:15 Rewarding for 5% with memo telegram:224225728
11.03.2023 10:45:24 Rewarding for 5% with memo telegram:413346446
10.03.2023 20:12:00 Created account with transfer to social capital 1.00 viz, delegated 17.00 viz
10.03.2023 20:06:51 Created account with transfer to social capital 1.00 viz, delegated 45.00 viz
10.03.2023 20:06:42 Created account with transfer to social capital 1.00 viz, delegated 45.00 viz
10.03.2023 20:06:30 Created account with transfer to social capital 1.00 viz, delegated 45.00 viz
10.03.2023 20:06:15 Created account with transfer to social capital 1.00 viz, delegated 45.00 viz
10.03.2023 20:06:03 Created account with transfer to social capital 1.00 viz, delegated 45.00 viz
10.03.2023 09:28:03 Rewarding for 41.36%
08.03.2023 20:58:36 Rewarding for 5% with memo channel:-1001733789257:531
08.03.2023 20:25:51 Rewarding for 5% with memo channel:-1001733789257:529
07.03.2023 14:48:42 12.10 viz received as a reward from
Русский / English