shimmer

@shimmer

No account description

Created: 24.10.2020 18:48:09

Received awards: 50.65 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ6jSUnnNimX54SXz4JqhnmngbaqoJoT69vLhKFtRiuiytA7BdRT1 / 1
ActiveVIZ7SCpVDiKLni5nyhCwH4HiV2xFu9yNZHXjwCHSqCZvX63h7JGML1 / 1
RegularVIZ67LwKnMDdNFb44xgPgNrRXe57y2qv42TJpp3i3EaRpty3smMFB1 / 1
MemoVIZ82LePXqTreo2v2hVznVMofdEXXAHSaZtf3U74gAHiqYEy9GYxJ

Delegated authority

Active access: , вес 100%


Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
1 615.58 0.00 99.53%

DAO

Witness: Yes

Weight of the vote for a witness: 539 viz

List of votes for witnesses: , ,


Operation history

Description
29.05.2022 06:20:30 Rewarding for 0.5% with memo award
29.05.2022 05:33:33 Rewarding for 0.5% with memo award
29.05.2022 04:57:24 Rewarding for 0.5% with memo award
29.05.2022 04:21:15 Rewarding for 0.5% with memo award
29.05.2022 03:45:06 Rewarding for 0.5% with memo award
29.05.2022 03:08:57 Rewarding for 0.5% with memo award
29.05.2022 02:32:48 Rewarding for 0.5% with memo award
29.05.2022 01:56:39 Rewarding for 0.5% with memo award
29.05.2022 01:20:30 Rewarding for 0.5% with memo award
29.05.2022 00:44:21 Rewarding for 0.5% with memo award
29.05.2022 00:08:12 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 23:32:03 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 22:55:54 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 22:19:45 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 21:43:36 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 21:07:27 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 20:31:18 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 19:55:09 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 19:19:00 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 18:42:51 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 18:06:42 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 17:30:33 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 16:54:24 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 16:18:15 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 15:42:06 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 15:05:45 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 14:29:36 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 13:53:27 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 13:17:18 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 12:41:09 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 12:05:00 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 11:28:51 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 10:52:42 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 10:16:33 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 09:40:24 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 09:04:15 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 08:28:06 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 07:51:57 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 07:15:48 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 06:39:39 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 06:03:30 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 05:27:18 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 04:51:09 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 04:15:00 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 03:38:51 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 03:02:42 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 02:26:33 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 01:50:24 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 01:14:15 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 00:38:06 Rewarding for 0.5% with memo award
28.05.2022 00:01:57 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 23:25:48 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 22:49:39 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 22:13:30 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 21:37:21 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 21:01:12 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 20:25:03 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 19:48:54 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 19:12:45 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 18:36:36 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 18:00:27 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 17:24:18 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 16:48:09 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 16:12:00 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 15:35:51 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 14:59:42 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 14:23:33 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 13:47:24 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 13:11:15 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 12:35:06 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 11:58:57 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 11:22:48 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 10:46:39 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 10:10:30 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 09:34:21 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 08:58:12 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 08:22:03 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 07:45:54 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 07:09:45 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 06:33:36 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 05:57:27 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 05:21:15 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 04:45:06 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 04:08:57 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 03:32:48 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 02:56:36 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 02:20:27 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 01:44:18 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 01:08:09 Rewarding for 0.5% with memo award
27.05.2022 00:32:00 Rewarding for 0.5% with memo award
26.05.2022 23:55:51 Rewarding for 0.5% with memo award
26.05.2022 23:19:42 Rewarding for 0.5% with memo award
26.05.2022 22:43:33 Rewarding for 0.5% with memo award
26.05.2022 22:07:24 Rewarding for 0.5% with memo award
26.05.2022 21:31:15 Rewarding for 0.5% with memo award
26.05.2022 20:55:06 Rewarding for 0.5% with memo award
26.05.2022 20:18:57 Rewarding for 0.5% with memo award
26.05.2022 19:42:48 Rewarding for 0.5% with memo award
26.05.2022 19:06:39 Rewarding for 0.5% with memo award
26.05.2022 18:30:30 Rewarding for 0.5% with memo award
Русский / English