taraspolyarnik

taraspolyarnik

Digital Nomad

Services:

Created: 17.04.2020 07:19:30

Received awards: 2 956.74 viz

Benefactor awards: 142.25 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ8aueUXR3SKyUub1XgQKQehUGEFTKrx3YycQsYVYmPQnrPd2xgD1 / 1
ActiveVIZ8aueUXR3SKyUub1XgQKQehUGEFTKrx3YycQsYVYmPQnrPd2xgD1 / 1
RegularVIZ6KAi9cqTHVLhsUJdsssKnzpzgQhzWYA3Z2nMVPFvkf6AzAaqTM1 / 1
RegularVIZ8aueUXR3SKyUub1XgQKQehUGEFTKrx3YycQsYVYmPQnrPd2xgD1 / 1
MemoVIZ8aueUXR3SKyUub1XgQKQehUGEFTKrx3YycQsYVYmPQnrPd2xgD

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
21 923.83 180.38 100%

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 10 962 viz

List of votes for witnesses: ,


Operation history

Description
09.02.2024 14:31:33 5.98 viz received to social capital from
15.11.2023 08:49:54 186.39 viz received as a reward from
15.11.2023 08:49:54 Received a reward from for 2.5% with memo telegram:352268725
29.09.2023 08:21:54 16.02 viz received to social capital from
20.08.2023 23:01:42 Rewarding for 1% with memo channel:@tweets_on_crypto:81200
10.03.2023 13:49:57 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3853
10.03.2023 13:49:51 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3851
10.03.2023 13:49:48 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3852
10.03.2023 13:49:36 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3855
03.03.2023 19:32:15 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3830
03.03.2023 19:05:21 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3772
03.03.2023 19:04:45 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3770
03.03.2023 18:55:09 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3755
03.03.2023 18:54:42 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3754
03.03.2023 18:54:24 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3753
03.03.2023 18:41:06 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3724
12.02.2023 05:54:57 Rewarding for 1% with memo channel:@hamsterdao:884
05.02.2023 10:06:06 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3701
05.02.2023 10:00:54 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3694
05.02.2023 09:59:54 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3694
05.02.2023 09:51:54 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3681
20.01.2023 11:52:48 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3662
20.01.2023 11:52:36 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3640
20.01.2023 11:52:36 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3647
20.01.2023 11:44:21 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3640
13.01.2023 17:25:24 12.52 viz received to social capital from
31.12.2022 17:05:27 9.25 viz received to social capital from
28.11.2022 18:24:51 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3468
28.11.2022 09:55:06 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3467
28.11.2022 09:39:30 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3464
24.11.2022 11:46:00 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3446
24.11.2022 11:41:45 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3456
24.11.2022 11:39:12 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3454
15.11.2022 20:01:27 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3393
15.11.2022 20:01:24 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3391
15.11.2022 20:01:18 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3390
15.11.2022 20:01:18 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3389
07.11.2022 19:07:39 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3381
05.11.2022 18:05:12 1.00 viz received to social capital from
05.11.2022 09:30:27 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:2560
04.11.2022 21:06:36 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3372
04.11.2022 21:05:48 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3368
04.11.2022 18:38:15 22.43 viz received as a reward from
04.11.2022 18:38:15 Received a reward from for 1% with memo telegram:352268725
01.11.2022 09:58:51 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3363
31.10.2022 13:52:27 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3360
25.10.2022 11:18:06 Rewarding for 1% with memo channel:@VIZ_Ecosystem:218
23.10.2022 20:11:42 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3309
23.10.2022 20:09:21 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3308
23.10.2022 20:06:39 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3306
23.10.2022 20:05:39 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3305
23.10.2022 20:05:03 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3303
23.10.2022 20:04:12 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3301
23.10.2022 20:00:09 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3294
23.10.2022 19:59:09 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3293
23.10.2022 19:56:51 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3292
23.10.2022 19:56:24 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3291
23.10.2022 19:56:00 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3290
23.10.2022 19:54:30 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3289
23.10.2022 19:53:18 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3288
23.10.2022 19:52:57 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3286
23.10.2022 19:52:42 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3285
23.10.2022 19:48:39 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3284
23.10.2022 19:47:15 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3283
23.10.2022 19:44:42 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3282
23.10.2022 19:42:33 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3281
23.10.2022 19:39:45 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3278
23.10.2022 19:37:48 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3277
23.10.2022 19:37:45 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3277
23.10.2022 19:33:15 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3274
23.10.2022 19:27:45 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3273
23.10.2022 19:23:39 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3271
23.10.2022 19:23:15 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3270
23.10.2022 19:20:42 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3267
12.10.2022 20:20:30 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3252
12.10.2022 20:20:27 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3252
04.10.2022 06:40:45 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3247
03.10.2022 12:00:51 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3244
02.10.2022 08:42:42 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3241
02.10.2022 08:42:12 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3240
01.10.2022 10:44:48 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3237
01.10.2022 10:44:42 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3236
01.10.2022 10:43:36 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3235
01.10.2022 10:42:12 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3232
28.09.2022 17:01:06 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3231
28.09.2022 11:29:45 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3228
28.09.2022 11:12:48 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3228
28.09.2022 05:03:51 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3226
28.09.2022 05:03:48 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3225
24.09.2022 06:52:48 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3216
24.09.2022 06:49:48 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3214
22.09.2022 14:51:00 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:1656
20.09.2022 22:53:45 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3200
20.09.2022 06:21:57 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3198
19.09.2022 21:27:15 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3186
17.09.2022 09:22:48 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3185
17.09.2022 09:21:57 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3183
14.09.2022 08:38:00 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3175
14.09.2022 08:37:51 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3172
14.09.2022 08:37:18 Rewarding for 1% with memo channel:@web3news:3171
Русский / English