Property account_creation_fee

Account creation fee (viz)

Value for the block range 44042460–44042481: 1.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 1.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 delegat.viz.plus 1.00 viz
4 xchng 1.00 viz
5 solox 1.00 viz
6 mad-max 1.00 viz
7 id 1.00 viz
8 jackvote 1.00 viz
9 lexai 1.00 viz
10 lindsay 1.00 viz
11 kelechek 1.00 viz
12 liveone 1.00 viz
13 wildviz 1.00 viz
14 prizm.space 1.00 viz
15 pzm.space 1.00 viz
16 retroscope 1.00 viz
17 monsterhigh 1.00 viz
18 web3 1.00 viz
19 info 1.00 viz
20 m0ssa99 1.00 viz
21 t3 1.00 viz
22 micu 1.00 viz
23 miculet 1.00 viz
24 esther 1.00 viz
25 angelic 1.00 viz
26 galeanthropy 1.00 viz
27 nicholas 1.00 viz
28 shimmer 1.00 viz
29 mramazing 1.00 viz
30 tyler 1.00 viz
31 uranium 1.00 viz
32 lauren 1.00 viz
33 hurry 1.00 viz
34 walker 1.00 viz
35 imperio 1.00 viz
36 priority 1.00 viz
37 yamilet 1.00 viz
38 vizz 1.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
08.12.2022 06:49:36 GMT1.00 viz
04.12.2022 12:57:57 GMT1.00 viz
Русский / English