Property account_creation_fee

Account creation fee (viz)

Value for the block range 40681494–40681515: 1.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 delegat.viz.plus 1.00 viz
2 lex 1.00 viz
3 denis-skripnik 1.00 viz
4 solox 1.00 viz
5 xchng 1.00 viz
6 kelechek 1.00 viz
7 id 1.00 viz
8 mad-max 1.00 viz
9 jackvote 1.00 viz
10 liveone 1.00 viz
11 lindsay 1.00 viz
12 photoclub 1.00 viz
13 lexai 1.00 viz
14 litrbooh 1.00 viz
15 lb 1.00 viz
16 wildviz 1.00 viz
17 prizm.space 1.00 viz
18 pzm.space 1.00 viz
19 retroscope 1.00 viz
20 web3 1.00 viz
21 monsterhigh 1.00 viz
22 info 1.00 viz
23 t3 1.00 viz
24 php 1.00 viz
25 hurry 1.00 viz
26 uranium 1.00 viz
27 walker 1.00 viz
28 micu 1.00 viz
29 miculet 1.00 viz
30 viz-php 1.00 viz
31 lauren 1.00 viz
32 tyler 1.00 viz
33 esther 1.00 viz
34 m0ssa99 1.00 viz
35 galeanthropy 1.00 viz
36 angelic 1.00 viz
37 imperio 1.00 viz
38 nicholas 1.00 viz
39 yamilet 1.00 viz
40 shimmer 1.00 viz
41 priority 1.00 viz
42 mramazing 1.00 viz
43 vizz 1.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
13.08.2022 12:48:30 GMT1.00 viz
09.08.2022 18:56:15 GMT1.00 viz
Русский / English