Property account_creation_fee

Account creation fee (viz)

Value for the block range 49045647–49045668: 1.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 1.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 delegat.viz.plus 1.00 viz
4 xchng 1.00 viz
5 id 1.00 viz
6 mad-max 1.00 viz
7 jackvote 1.00 viz
8 lindsay 1.00 viz
9 lexai 1.00 viz
10 liveone 1.00 viz
11 wildviz 1.00 viz
12 retroscope 1.00 viz
13 prizm.space 1.00 viz
14 pzm.space 1.00 viz
15 monsterhigh 1.00 viz
16 m0ssa99 1.00 viz
17 miculet 1.00 viz
18 uranium 1.00 viz
19 angelic 1.00 viz
20 priority 1.00 viz
21 esther 1.00 viz
22 nicholas 1.00 viz
23 mramazing 1.00 viz
24 micu 1.00 viz
25 shimmer 1.00 viz
26 imperio 1.00 viz
27 hurry 1.00 viz
28 tyler 1.00 viz
29 galeanthropy 1.00 viz
30 lauren 1.00 viz
31 walker 1.00 viz
32 yamilet 1.00 viz
33 vizz 1.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
31.05.2023 01:01:42 GMT1.00 viz
26.05.2023 23:54:36 GMT1.00 viz
Русский / English