Property account_creation_fee

Account creation fee (viz)

Value for the block range 41964174–41964195: 1.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 1.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 solox 1.00 viz
4 delegat.viz.plus 1.00 viz
5 xchng 1.00 viz
6 liveone 1.00 viz
7 id 1.00 viz
8 mad-max 1.00 viz
9 kelechek 1.00 viz
10 jackvote 1.00 viz
11 lindsay 1.00 viz
12 lexai 1.00 viz
13 prizm.space 1.00 viz
14 pzm.space 1.00 viz
15 retroscope 1.00 viz
16 monsterhigh 1.00 viz
17 web3 1.00 viz
18 info 1.00 viz
19 t3 1.00 viz
20 walker 1.00 viz
21 uranium 1.00 viz
22 micu 1.00 viz
23 miculet 1.00 viz
24 tyler 1.00 viz
25 galeanthropy 1.00 viz
26 esther 1.00 viz
27 priority 1.00 viz
28 hurry 1.00 viz
29 imperio 1.00 viz
30 lauren 1.00 viz
31 yamilet 1.00 viz
32 m0ssa99 1.00 viz
33 shimmer 1.00 viz
34 mramazing 1.00 viz
35 nicholas 1.00 viz
36 angelic 1.00 viz
37 vizz 1.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
27.09.2022 02:12:48 GMT1.00 viz
23.09.2022 08:33:09 GMT1.00 viz
Русский / English