Property account_creation_fee

Account creation fee (viz)

Value for the block range 52677723–52677744: 1.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 1.00 viz
2 delegat.viz.plus 1.00 viz
3 denis-skripnik 1.00 viz
4 xchng 1.00 viz
5 mad-max 1.00 viz
6 lexai 1.00 viz
7 jackvote 1.00 viz
8 lindsay 1.00 viz
9 wildviz 1.00 viz
10 retroscope 1.00 viz
11 id 1.00 viz
12 monsterhigh 1.00 viz
13 m0ssa99 1.00 viz
14 micu 1.00 viz
15 miculet 1.00 viz
16 yamilet 1.00 viz
17 walker 1.00 viz
18 lauren 1.00 viz
19 mramazing 1.00 viz
20 galeanthropy 1.00 viz
21 priority 1.00 viz
22 uranium 1.00 viz
23 shimmer 1.00 viz
24 angelic 1.00 viz
25 hurry 1.00 viz
26 imperio 1.00 viz
27 nicholas 1.00 viz
28 esther 1.00 viz
29 tyler 1.00 viz
30 vizz 1.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
04.10.2023 07:17:21 GMT1.00 viz
30.09.2023 13:34:30 GMT1.00 viz
Русский / English