Property account_creation_fee

Account creation fee (viz)

Value for the block range 33274836–33274857: 1.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 1.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 viz.media 1.00 viz
4 xchng 1.00 viz
5 delegat.viz.plus 1.00 viz
6 id 1.00 viz
7 solox 1.00 viz
8 jackvote 1.00 viz
9 mad-max 1.00 viz
10 photoclub 1.00 viz
11 litrbooh 1.00 viz
12 liveone 1.00 viz
13 ae.witness 1.00 viz
14 lb 1.00 viz
15 retroscope 1.00 viz
16 lindsay 1.00 viz
17 wildviz 1.00 viz
18 lexai 1.00 viz
19 web3 1.00 viz
20 info 1.00 viz
21 t3 1.00 viz
22 assets 1.00 viz
23 php 1.00 viz
24 micu 1.00 viz
25 viz-php 1.00 viz
26 miculet 1.00 viz
27 imperio 1.00 viz
28 priority 1.00 viz
29 nicholas 1.00 viz
30 tyler 1.00 viz
31 yamilet 1.00 viz
32 uranium 1.00 viz
33 t3ran13 1.00 viz
34 lauren 1.00 viz
35 esther 1.00 viz
36 shimmer 1.00 viz
37 angelic 1.00 viz
38 galeanthropy 1.00 viz
39 hurry 1.00 viz
40 mramazing 1.00 viz
41 m0ssa99 1.00 viz
42 walker 1.00 viz
43 w21.viz.plus 1.00 viz
44 w13.viz.plus 1.00 viz
45 w23.viz.plus 1.00 viz
46 w22.viz.plus 1.00 viz
47 w11.viz.plus 1.00 viz
48 w12.viz.plus 1.00 viz
49 vizz 1.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
29.11.2021 06:15:54 GMT1.00 viz
24.11.2021 19:50:54 GMT1.00 viz
Русский / English