Property account_creation_fee

Account creation fee (viz)

Value for the block range 28740264–28740285: 1.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 1.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 viz.media 1.00 viz
4 xchng 1.00 viz
5 delegat.viz.plus 1.00 viz
6 lindsay 1.00 viz
7 id 1.00 viz
8 mad-max 1.00 viz
9 solox 1.00 viz
10 jackvote 1.00 viz
11 ae.witness 1.00 viz
12 litrbooh 1.00 viz
13 photoclub 1.00 viz
14 liveone 1.00 viz
15 lexai 1.00 viz
16 lb 1.00 viz
17 retroscope 1.00 viz
18 wildviz 1.00 viz
19 web3 1.00 viz
20 info 1.00 viz
21 t3 1.00 viz
22 assets 1.00 viz
23 miculet 1.00 viz
24 php 1.00 viz
25 m0ssa99 1.00 viz
26 uranium 1.00 viz
27 viz-php 1.00 viz
28 micu 1.00 viz
29 w13.viz.plus 1.00 viz
30 w21.viz.plus 1.00 viz
31 w11.viz.plus 1.00 viz
32 w12.viz.plus 1.00 viz
33 w23.viz.plus 1.00 viz
34 w22.viz.plus 1.00 viz
35 tole-poher-na-delegatov 1.00 viz
36 vizz 1.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
24.06.2021 17:55:33 GMT1.00 viz
21.06.2021 00:59:12 GMT1.00 viz
Русский / English