Property account_creation_fee

Account creation fee (viz)

Value for the block range 60006975–60006996: 1.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 1.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 delegat.viz.plus 1.00 viz
4 id 1.00 viz
5 jackvote 1.00 viz
6 social 1.00 viz
7 lexai 1.00 viz
8 mad-max 1.00 viz
9 retroscope 1.00 viz
10 creativity 1.00 viz
11 charity 1.00 viz
12 pzm.space 1.00 viz
13 prizm.space 1.00 viz
14 m0ssa99 1.00 viz
15 miculet 1.00 viz
16 micu 1.00 viz
17 walker 1.00 viz
18 yamilet 1.00 viz
19 tyler 1.00 viz
20 nicholas 1.00 viz
21 galeanthropy 1.00 viz
22 hurry 1.00 viz
23 esther 1.00 viz
24 lauren 1.00 viz
25 priority 1.00 viz
26 imperio 1.00 viz
27 mramazing 1.00 viz
28 angelic 1.00 viz
29 shimmer 1.00 viz
30 uranium 1.00 viz
31 vizz 1.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
14.06.2024 22:03:15 GMT1.00 viz
06.06.2024 17:28:30 GMT1.00 viz
Русский / English