Property account_creation_fee

Account creation fee (viz)

Value for the block range 61125288–61125309: 1.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 1.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 delegat.viz.plus 1.00 viz
4 id 1.00 viz
5 retroscope 1.00 viz
6 jackvote 1.00 viz
7 lexai 1.00 viz
8 mad-max 1.00 viz
9 lindsay 1.00 viz
10 monsterhigh 1.00 viz
11 pzm.space 1.00 viz
12 prizm.space 1.00 viz
13 m0ssa99 1.00 viz
14 miculet 1.00 viz
15 micu 1.00 viz
16 walker 1.00 viz
17 yamilet 1.00 viz
18 tyler 1.00 viz
19 nicholas 1.00 viz
20 esther 1.00 viz
21 uranium 1.00 viz
22 shimmer 1.00 viz
23 mramazing 1.00 viz
24 priority 1.00 viz
25 lauren 1.00 viz
26 galeanthropy 1.00 viz
27 hurry 1.00 viz
28 angelic 1.00 viz
29 imperio 1.00 viz
30 vizz 1.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
23.07.2024 18:19:21 GMT1.00 viz
20.07.2024 00:30:30 GMT1.00 viz
Русский / English