Property account_creation_fee

Account creation fee (viz)

Value for the block range 59257107–59257128: 1.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 1.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 delegat.viz.plus 1.00 viz
4 id 1.00 viz
5 jackvote 1.00 viz
6 social 1.00 viz
7 lexai 1.00 viz
8 mad-max 1.00 viz
9 retroscope 1.00 viz
10 creativity 1.00 viz
11 charity 1.00 viz
12 lindsay 1.00 viz
13 monsterhigh 1.00 viz
14 pzm.space 1.00 viz
15 prizm.space 1.00 viz
16 m0ssa99 1.00 viz
17 miculet 1.00 viz
18 micu 1.00 viz
19 walker 1.00 viz
20 yamilet 1.00 viz
21 tyler 1.00 viz
22 priority 1.00 viz
23 galeanthropy 1.00 viz
24 esther 1.00 viz
25 lauren 1.00 viz
26 nicholas 1.00 viz
27 shimmer 1.00 viz
28 angelic 1.00 viz
29 uranium 1.00 viz
30 mramazing 1.00 viz
31 imperio 1.00 viz
32 hurry 1.00 viz
33 vizz 1.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
19.05.2024 20:53:51 GMT1.00 viz
16.05.2024 03:08:06 GMT1.00 viz
Русский / English