Property account_on_sale_fee

Fee for putting an account on sale (viz)

Value for the block range 49044408–49044429: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 10.00 viz
3 delegat.viz.plus 10.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 id 10.00 viz
6 mad-max 10.00 viz
7 jackvote 10.00 viz
8 lindsay 10.00 viz
9 lexai 10.00 viz
10 liveone 10.00 viz
11 wildviz 10.00 viz
12 retroscope 10.00 viz
13 pzm.space 10.00 viz
14 prizm.space 10.00 viz
15 monsterhigh 10.00 viz
16 m0ssa99 10.00 viz
17 hurry 10.00 viz
18 lauren 10.00 viz
19 angelic 10.00 viz
20 tyler 10.00 viz
21 esther 10.00 viz
22 galeanthropy 10.00 viz
23 mramazing 10.00 viz
24 miculet 10.00 viz
25 uranium 10.00 viz
26 priority 10.00 viz
27 nicholas 10.00 viz
28 micu 10.00 viz
29 shimmer 10.00 viz
30 imperio 10.00 viz
31 walker 10.00 viz
32 yamilet 10.00 viz
33 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
30.05.2023 23:59:45 GMT10.00 viz
26.05.2023 22:31:39 GMT10.00 viz
Русский / English