Property committee_create_request_fee

Fee for creating request to the DAO Fund (viz)

Value for the block range 40680318–40680339: 100.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 delegat.viz.plus 100.00 viz
2 lex 100.00 viz
3 denis-skripnik 100.00 viz
4 solox 100.00 viz
5 xchng 10.00 viz
6 kelechek 100.00 viz
7 id 50.00 viz
8 mad-max 100.00 viz
9 jackvote 100.00 viz
10 liveone 100.00 viz
11 lindsay 100.00 viz
12 photoclub 100.00 viz
13 lexai 100.00 viz
14 litrbooh 100.00 viz
15 lb 100.00 viz
16 wildviz 10.00 viz
17 prizm.space 100.00 viz
18 pzm.space 100.00 viz
19 retroscope 100.00 viz
20 web3 100.00 viz
21 monsterhigh 100.00 viz
22 info 100.00 viz
23 t3 100.00 viz
24 php 100.00 viz
25 hurry 100.00 viz
26 uranium 100.00 viz
27 walker 100.00 viz
28 micu 100.00 viz
29 miculet 100.00 viz
30 viz-php 100.00 viz
31 lauren 100.00 viz
32 tyler 100.00 viz
33 esther 100.00 viz
34 m0ssa99 100.00 viz
35 angelic 100.00 viz
36 galeanthropy 100.00 viz
37 imperio 100.00 viz
38 shimmer 100.00 viz
39 priority 100.00 viz
40 mramazing 100.00 viz
41 nicholas 100.00 viz
42 yamilet 100.00 viz
43 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
13.08.2022 11:49:39 GMT100.00 viz
09.08.2022 17:58:30 GMT100.00 viz
Русский / English