Property create_account_delegation_ratio

Account creation cost by delegating (delegated viz)

Value for the block range 52676379–52676400: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 delegat.viz.plus 10.00 viz
3 denis-skripnik 10.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 mad-max 10.00 viz
6 lexai 10.00 viz
7 jackvote 10.00 viz
8 lindsay 10.00 viz
9 wildviz 10.00 viz
10 retroscope 10.00 viz
11 id 10.00 viz
12 monsterhigh 10.00 viz
13 m0ssa99 10.00 viz
14 micu 10.00 viz
15 miculet 10.00 viz
16 yamilet 10.00 viz
17 walker 10.00 viz
18 esther 10.00 viz
19 lauren 10.00 viz
20 nicholas 10.00 viz
21 galeanthropy 10.00 viz
22 mramazing 10.00 viz
23 shimmer 10.00 viz
24 uranium 10.00 viz
25 angelic 10.00 viz
26 imperio 10.00 viz
27 hurry 10.00 viz
28 priority 10.00 viz
29 tyler 10.00 viz
30 vizz 10.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
04.10.2023 06:10:09 GMT10.00 viz
30.09.2023 12:27:18 GMT10.00 viz
Русский / English