Property create_account_delegation_ratio

Account creation cost by delegating (delegated viz)

Value for the block range 49044471–49044492: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 10.00 viz
3 delegat.viz.plus 10.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 id 10.00 viz
6 mad-max 10.00 viz
7 jackvote 10.00 viz
8 lindsay 10.00 viz
9 lexai 10.00 viz
10 liveone 10.00 viz
11 wildviz 10.00 viz
12 retroscope 10.00 viz
13 prizm.space 10.00 viz
14 pzm.space 10.00 viz
15 monsterhigh 10.00 viz
16 m0ssa99 10.00 viz
17 angelic 10.00 viz
18 miculet 10.00 viz
19 uranium 10.00 viz
20 tyler 10.00 viz
21 esther 10.00 viz
22 galeanthropy 10.00 viz
23 mramazing 10.00 viz
24 micu 10.00 viz
25 shimmer 10.00 viz
26 priority 10.00 viz
27 nicholas 10.00 viz
28 imperio 10.00 viz
29 hurry 10.00 viz
30 lauren 10.00 viz
31 walker 10.00 viz
32 yamilet 10.00 viz
33 vizz 10.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
31.05.2023 00:02:57 GMT10.00 viz
26.05.2023 22:34:48 GMT10.00 viz
Русский / English