Property create_account_delegation_ratio

Account creation cost by delegating (delegated viz)

Value for the block range 40592601–40592622: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 delegat.viz.plus 10.00 viz
2 lex 10.00 viz
3 denis-skripnik 10.00 viz
4 solox 10.00 viz
5 xchng 10.00 viz
6 kelechek 10.00 viz
7 id 10.00 viz
8 mad-max 10.00 viz
9 jackvote 10.00 viz
10 liveone 10.00 viz
11 lindsay 10.00 viz
12 photoclub 100.00 viz
13 lexai 10.00 viz
14 litrbooh 100.00 viz
15 lb 100.00 viz
16 wildviz 10.00 viz
17 prizm.space 10.00 viz
18 pzm.space 10.00 viz
19 retroscope 10.00 viz
20 web3 1.00 viz
21 monsterhigh 10.00 viz
22 info 1.00 viz
23 t3 1.00 viz
24 php 1.00 viz
25 hurry 10.00 viz
26 uranium 10.00 viz
27 walker 10.00 viz
28 miculet 10.00 viz
29 micu 10.00 viz
30 viz-php 1.00 viz
31 lauren 10.00 viz
32 tyler 10.00 viz
33 esther 10.00 viz
34 m0ssa99 10.00 viz
35 imperio 10.00 viz
36 angelic 10.00 viz
37 galeanthropy 10.00 viz
38 shimmer 10.00 viz
39 priority 10.00 viz
40 mramazing 10.00 viz
41 nicholas 10.00 viz
42 yamilet 10.00 viz
43 vizz 10.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
10.08.2022 10:43:24 GMT10.00 viz
05.08.2022 12:42:06 GMT10.00 viz
Русский / English