Property create_invite_min_balance

Minimum check amount (viz)

Value for the block range 60157209–60157230: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 delegat.viz.plus 10.00 viz
4 id 10.00 viz
5 jackvote 10.00 viz
6 social 10.00 viz
7 lexai 10.00 viz
8 mad-max 10.00 viz
9 retroscope 10.00 viz
10 charity 10.00 viz
11 creativity 10.00 viz
12 lindsay 10.00 viz
13 monsterhigh 10.00 viz
14 pzm.space 10.00 viz
15 prizm.space 10.00 viz
16 m0ssa99 10.00 viz
17 miculet 10.00 viz
18 micu 10.00 viz
19 walker 10.00 viz
20 yamilet 10.00 viz
21 tyler 10.00 viz
22 mramazing 10.00 viz
23 nicholas 10.00 viz
24 imperio 10.00 viz
25 shimmer 10.00 viz
26 galeanthropy 10.00 viz
27 hurry 10.00 viz
28 esther 10.00 viz
29 lauren 10.00 viz
30 uranium 10.00 viz
31 priority 10.00 viz
32 angelic 10.00 viz
33 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
20.06.2024 03:17:42 GMT10.00 viz
13.06.2024 03:42:51 GMT10.00 viz
Русский / English