Property create_invite_min_balance

Minimum check amount (viz)

Value for the block range 33274920–33274941: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 viz.media 10.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 delegat.viz.plus 10.00 viz
6 id 10.00 viz
7 solox 10.00 viz
8 jackvote 10.00 viz
9 mad-max 10.00 viz
10 photoclub 10.00 viz
11 litrbooh 10.00 viz
12 liveone 10.00 viz
13 ae.witness 10.00 viz
14 lb 10.00 viz
15 retroscope 10.00 viz
16 lindsay 10.00 viz
17 wildviz 10.00 viz
18 lexai 10.00 viz
19 web3 10.00 viz
20 info 10.00 viz
21 t3 10.00 viz
22 assets 10.00 viz
23 php 10.00 viz
24 micu 10.00 viz
25 viz-php 10.00 viz
26 miculet 10.00 viz
27 imperio 10.00 viz
28 priority 10.00 viz
29 tyler 10.00 viz
30 yamilet 10.00 viz
31 nicholas 10.00 viz
32 uranium 10.00 viz
33 t3ran13 10.00 viz
34 lauren 10.00 viz
35 esther 10.00 viz
36 shimmer 10.00 viz
37 angelic 10.00 viz
38 galeanthropy 10.00 viz
39 hurry 10.00 viz
40 mramazing 10.00 viz
41 m0ssa99 10.00 viz
42 walker 10.00 viz
43 w21.viz.plus 10.00 viz
44 w13.viz.plus 10.00 viz
45 w23.viz.plus 10.00 viz
46 w22.viz.plus 10.00 viz
47 w11.viz.plus 10.00 viz
48 w12.viz.plus 10.00 viz
49 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
29.11.2021 06:20:06 GMT10.00 viz
24.11.2021 19:55:06 GMT10.00 viz
Русский / English