Property create_invite_min_balance

Minimum check amount (viz)

Value for the block range 52677828–52677849: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 delegat.viz.plus 10.00 viz
3 denis-skripnik 1.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 mad-max 10.00 viz
6 lexai 10.00 viz
7 jackvote 10.00 viz
8 lindsay 10.00 viz
9 wildviz 10.00 viz
10 retroscope 10.00 viz
11 id 10.00 viz
12 monsterhigh 10.00 viz
13 m0ssa99 10.00 viz
14 micu 10.00 viz
15 miculet 10.00 viz
16 yamilet 10.00 viz
17 walker 10.00 viz
18 nicholas 10.00 viz
19 imperio 10.00 viz
20 hurry 10.00 viz
21 esther 10.00 viz
22 lauren 10.00 viz
23 mramazing 10.00 viz
24 galeanthropy 10.00 viz
25 shimmer 10.00 viz
26 angelic 10.00 viz
27 uranium 10.00 viz
28 priority 10.00 viz
29 tyler 10.00 viz
30 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
04.10.2023 07:22:36 GMT10.00 viz
30.09.2023 13:39:48 GMT10.00 viz
Русский / English