Property create_invite_min_balance

Minimum check amount (viz)

Value for the block range 31171581–31171602: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 viz.media 10.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 delegat.viz.plus 10.00 viz
6 id 10.00 viz
7 lindsay 10.00 viz
8 mad-max 10.00 viz
9 solox 10.00 viz
10 jackvote 10.00 viz
11 photoclub 10.00 viz
12 litrbooh 10.00 viz
13 ae.witness 10.00 viz
14 liveone 10.00 viz
15 lb 10.00 viz
16 retroscope 10.00 viz
17 lexai 10.00 viz
18 wildviz 10.00 viz
19 umka 10.00 viz
20 micu 10.00 viz
21 hurry 10.00 viz
22 mramazing 10.00 viz
23 angelic 10.00 viz
24 m0ssa99 10.00 viz
25 miculet 10.00 viz
26 galeanthropy 10.00 viz
27 uranium 10.00 viz
28 shimmer 10.00 viz
29 lauren 10.00 viz
30 esther 10.00 viz
31 tole-poher-na-delegatov 10.00 viz
32 walker 10.00 viz
33 w13.viz.plus 10.00 viz
34 w21.viz.plus 10.00 viz
35 w11.viz.plus 10.00 viz
36 w12.viz.plus 10.00 viz
37 w22.viz.plus 10.00 viz
38 w23.viz.plus 10.00 viz
39 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
17.09.2021 05:00:39 GMT10.00 viz
12.09.2021 22:19:03 GMT10.00 viz
Русский / English