Property create_invite_min_balance

Minimum check amount (viz)

Value for the block range 47132757–47132778: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 delegat.viz.plus 10.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 mad-max 10.00 viz
6 jackvote 10.00 viz
7 id 10.00 viz
8 lindsay 10.00 viz
9 lexai 10.00 viz
10 liveone 10.00 viz
11 wildviz 10.00 viz
12 prizm.space 10.00 viz
13 pzm.space 10.00 viz
14 retroscope 10.00 viz
15 monsterhigh 10.00 viz
16 web3 10.00 viz
17 info 10.00 viz
18 m0ssa99 10.00 viz
19 t3 10.00 viz
20 galeanthropy 10.00 viz
21 hurry 10.00 viz
22 priority 10.00 viz
23 nicholas 10.00 viz
24 micu 10.00 viz
25 shimmer 10.00 viz
26 mramazing 10.00 viz
27 angelic 10.00 viz
28 lauren 10.00 viz
29 esther 10.00 viz
30 imperio 10.00 viz
31 tyler 10.00 viz
32 miculet 10.00 viz
33 uranium 10.00 viz
34 walker 10.00 viz
35 yamilet 10.00 viz
36 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
25.03.2023 14:39:42 GMT10.00 viz
21.03.2023 20:37:57 GMT10.00 viz
Русский / English