Property create_invite_min_balance

Minimum check amount (viz)

Value for the block range 32098290–32098311: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 xchng 10.00 viz
4 viz.media 10.00 viz
5 id 10.00 viz
6 delegat.viz.plus 10.00 viz
7 lindsay 10.00 viz
8 mad-max 10.00 viz
9 jackvote 10.00 viz
10 solox 10.00 viz
11 photoclub 10.00 viz
12 litrbooh 10.00 viz
13 liveone 10.00 viz
14 ae.witness 10.00 viz
15 lb 10.00 viz
16 retroscope 10.00 viz
17 wildviz 10.00 viz
18 lexai 10.00 viz
19 info 10.00 viz
20 web3 10.00 viz
21 t3 10.00 viz
22 umka 10.00 viz
23 assets 10.00 viz
24 micu 10.00 viz
25 php 10.00 viz
26 viz-php 10.00 viz
27 t3ran13 10.00 viz
28 lauren 10.00 viz
29 miculet 10.00 viz
30 uranium 10.00 viz
31 m0ssa99 10.00 viz
32 galeanthropy 10.00 viz
33 esther 10.00 viz
34 tole-poher-na-delegatov 10.00 viz
35 walker 10.00 viz
36 hurry 10.00 viz
37 tyler 10.00 viz
38 imperio 10.00 viz
39 nicholas 10.00 viz
40 priority 10.00 viz
41 yamilet 10.00 viz
42 mramazing 10.00 viz
43 shimmer 10.00 viz
44 angelic 10.00 viz
45 w13.viz.plus 10.00 viz
46 w21.viz.plus 10.00 viz
47 w11.viz.plus 10.00 viz
48 w12.viz.plus 10.00 viz
49 w22.viz.plus 10.00 viz
50 w23.viz.plus 10.00 viz
51 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
19.10.2021 09:29:21 GMT10.00 viz
15.10.2021 15:57:57 GMT10.00 viz
Русский / English