Property create_invite_min_balance

Minimum check amount (viz)

Value for the block range 41964258–41964279: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 solox 10.00 viz
4 delegat.viz.plus 10.00 viz
5 xchng 10.00 viz
6 liveone 10.00 viz
7 id 10.00 viz
8 mad-max 10.00 viz
9 kelechek 10.00 viz
10 jackvote 10.00 viz
11 lindsay 10.00 viz
12 lexai 10.00 viz
13 prizm.space 10.00 viz
14 pzm.space 10.00 viz
15 retroscope 10.00 viz
16 monsterhigh 10.00 viz
17 web3 10.00 viz
18 info 10.00 viz
19 t3 10.00 viz
20 walker 10.00 viz
21 uranium 10.00 viz
22 micu 10.00 viz
23 miculet 10.00 viz
24 tyler 10.00 viz
25 galeanthropy 10.00 viz
26 esther 10.00 viz
27 priority 10.00 viz
28 hurry 10.00 viz
29 imperio 10.00 viz
30 lauren 10.00 viz
31 yamilet 10.00 viz
32 m0ssa99 10.00 viz
33 shimmer 10.00 viz
34 mramazing 10.00 viz
35 angelic 10.00 viz
36 nicholas 10.00 viz
37 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
27.09.2022 02:17:00 GMT10.00 viz
23.09.2022 08:37:21 GMT10.00 viz
Русский / English