Property create_invite_min_balance

Minimum check amount (viz)

Value for the block range 58294530–58294551: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 delegat.viz.plus 10.00 viz
4 jackvote 10.00 viz
5 lexai 10.00 viz
6 mad-max 10.00 viz
7 id 10.00 viz
8 retroscope 10.00 viz
9 lindsay 10.00 viz
10 pzm.space 10.00 viz
11 prizm.space 10.00 viz
12 monsterhigh 10.00 viz
13 m0ssa99 10.00 viz
14 miculet 10.00 viz
15 micu 10.00 viz
16 yamilet 10.00 viz
17 walker 10.00 viz
18 tyler 10.00 viz
19 priority 10.00 viz
20 imperio 10.00 viz
21 galeanthropy 10.00 viz
22 hurry 10.00 viz
23 shimmer 10.00 viz
24 uranium 10.00 viz
25 nicholas 10.00 viz
26 esther 10.00 viz
27 lauren 10.00 viz
28 mramazing 10.00 viz
29 angelic 10.00 viz
30 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
16.04.2024 10:31:21 GMT10.00 viz
12.04.2024 16:18:18 GMT10.00 viz
Русский / English