Property create_paid_subscription_fee

Fee for creating a paid subscription (viz)

Value for the block range 52678164–52678185: 100.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 100.00 viz
2 delegat.viz.plus 100.00 viz
3 denis-skripnik 50.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 mad-max 100.00 viz
6 lexai 100.00 viz
7 jackvote 100.00 viz
8 lindsay 100.00 viz
9 wildviz 10.00 viz
10 retroscope 100.00 viz
11 id 50.00 viz
12 monsterhigh 100.00 viz
13 m0ssa99 100.00 viz
14 micu 100.00 viz
15 miculet 100.00 viz
16 walker 100.00 viz
17 yamilet 100.00 viz
18 angelic 100.00 viz
19 priority 100.00 viz
20 imperio 100.00 viz
21 hurry 100.00 viz
22 esther 100.00 viz
23 lauren 100.00 viz
24 nicholas 100.00 viz
25 galeanthropy 100.00 viz
26 mramazing 100.00 viz
27 shimmer 100.00 viz
28 uranium 100.00 viz
29 tyler 100.00 viz
30 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
04.10.2023 07:39:24 GMT100.00 viz
30.09.2023 13:56:33 GMT100.00 viz
Русский / English