Property min_delegation

Minimum number of tokens for delegation (viz)

Value for the block range 49044219–49044240: 1.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 1.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 delegat.viz.plus 1.00 viz
4 xchng 1.00 viz
5 id 1.00 viz
6 mad-max 1.00 viz
7 jackvote 1.00 viz
8 lindsay 1.00 viz
9 lexai 1.00 viz
10 liveone 1.00 viz
11 wildviz 1.00 viz
12 retroscope 1.00 viz
13 pzm.space 0.00 viz
14 prizm.space 0.00 viz
15 monsterhigh 1.00 viz
16 m0ssa99 1.00 viz
17 angelic 1.00 viz
18 imperio 1.00 viz
19 esther 1.00 viz
20 hurry 1.00 viz
21 miculet 1.00 viz
22 uranium 1.00 viz
23 mramazing 1.00 viz
24 tyler 1.00 viz
25 lauren 1.00 viz
26 galeanthropy 1.00 viz
27 micu 1.00 viz
28 shimmer 1.00 viz
29 priority 1.00 viz
30 nicholas 1.00 viz
31 walker 1.00 viz
32 yamilet 1.00 viz
33 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
30.05.2023 23:50:18 GMT1.00 viz viz
26.05.2023 22:22:12 GMT1.00 viz viz
Русский / English