Property witness_declaration_fee

Fee for declaring an account as a witness (viz)

Value for the block range 58439661–58439682: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 10.00 viz
3 delegat.viz.plus 10.00 viz
4 jackvote 10.00 viz
5 lexai 10.00 viz
6 mad-max 10.00 viz
7 id 10.00 viz
8 lindsay 10.00 viz
9 retroscope 10.00 viz
10 pzm.space 10.00 viz
11 prizm.space 10.00 viz
12 monsterhigh 10.00 viz
13 m0ssa99 10.00 viz
14 miculet 10.00 viz
15 micu 10.00 viz
16 walker 10.00 viz
17 yamilet 10.00 viz
18 tyler 10.00 viz
19 mramazing 10.00 viz
20 shimmer 10.00 viz
21 imperio 10.00 viz
22 lauren 10.00 viz
23 galeanthropy 10.00 viz
24 hurry 10.00 viz
25 uranium 10.00 viz
26 angelic 10.00 viz
27 esther 10.00 viz
28 priority 10.00 viz
29 nicholas 10.00 viz
30 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
21.04.2024 11:30:00 GMT10.00 viz
17.04.2024 17:24:27 GMT10.00 viz
Русский / English