ae

Created: genesis

Received awards: 27 967.08 viz

Benefactor awards: 31.94 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ5CGXciibeaHDpYWsFsP8eveAQTsdyRCpmMakwVbT8Nk3wjNCgv1 / 1
ActiveVIZ57U1NAA2Z6QZ2t9jTMTJqb6jGg5LkKfUEgZGBJjwtBrDr2FM3c1 / 1
RegularVIZ7gwNoE5C9EJvqa9iboM4HEYMf5HhivGTvwKq9pXJzjPLZRg8Si1 / 1
MemoVIZ8fu437oRTkQqe2f2o4VRUVgUCp1LgjsVx6wcrEiMW5vyfG69d4

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
300 001.04
−300 000.00
164 308.46 100%

Delegations

Account Capital (viz)
−300 000.00

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
22.01.2022 03:53:00 Witness vote removed
21.01.2022 09:32:18 Received a reward from for 2% with memo https://viz.media/glavnaya-stranicza-viz-plus/?fbc…
21.01.2022 04:09:24 100 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
19.01.2022 13:57:42 A check for 10.00 viz was created with a validation code VIZ8QEUNkWXRz7fnXP4PFbHU9FzJA53CDStCCJtdy2SQpd2QF8LvC
19.01.2022 10:55:36 7.83 viz received from
19.01.2022 10:54:12 627 560.00 viz transfered to
09.01.2022 09:56:36 Received a reward from for 2% with memo https://viz.media/bolshoe-obnovlenie-lichnyj-kabin…
29.12.2021 12:23:36 49 926.00 viz received from with memo Заявка #3779
24.12.2021 20:12:39 0.02 viz received as a reward from
24.12.2021 20:12:39 Received a reward from for 2% with memo https://viz.media/info-viz-plus-obnovlenie/
24.12.2021 17:32:03 Vote to 100% for request №3779 in DAO Fund
20.12.2021 14:35:18 1.00 viz transfered to with memo #Xp5cebtE5y2y4ASBKEu4CepJ1Wv3LSQpQBvQ467MSKXK18VtN…
20.12.2021 14:28:33 1.00 viz received from with memo #3yVFquzXiJWJqs9TCMcSJtK9J4H2Kj5T4RYXxuHubgNMAV7Wa…
20.12.2021 14:14:18 1.00 viz transfered to with memo #2LexZzgrNmo7Zx2Ub9E4qYXV7ywhjHRnZqvPr9zhWFuL1yjtn…
20.12.2021 14:11:12 1.00 viz received from with memo #2DPJzbWB6NwBLqeNYMYuoSRjwUya7eiiEvijG3dgt4eqhhoY8…
20.12.2021 14:09:33 1.00 viz transfered to with memo #CXtXdVYNdATZgtsWbEgQqxFdHAsNRTpadzuhRUwvNNsCtUVGm…
20.12.2021 14:08:27 1.00 viz received from with memo #4b9M6j8kTiFScQYeppPhPYZAqTCdMgm67asWHmz9QhQLPrajb…
04.12.2021 02:27:30 Vote for witness
04.12.2021 02:26:21 Witness vote removed
04.12.2021 02:18:51 Received the right to vote for witnesses from
03.12.2021 07:40:57 Public profile updated
01.12.2021 11:49:15 4 977.25 viz received from
20.11.2021 17:19:54 0.01 viz received as a reward from
20.11.2021 17:19:54 Received a reward from for 2% with memo https://viz.media/instagram-viz/
05.11.2021 14:42:09 8 734.12 viz received from
02.11.2021 17:14:27 16 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
15.10.2021 11:40:18 44 233.26 viz received from with memo Transfer 198
13.10.2021 01:12:21 24 142.62 viz transfered to with memo log:viz-bank
12.10.2021 12:37:09 1.04 viz received from
10.10.2021 14:03:54 25 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
01.10.2021 14:54:39 60 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
26.09.2021 20:01:12 4 460.00 viz received from
25.09.2021 19:01:42 20 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
20.09.2021 10:53:45 10 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
19.09.2021 13:44:36 10 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
17.09.2021 21:29:48 A check for 1 001.00 viz was created with a validation code VIZ517Y447aBmCwVkTGqbeuzJjbe9ua84w7FgPMmdrD23BrtSjnFt
16.09.2021 14:24:33 10 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
14.09.2021 21:52:03 83.70 viz received from with memo Done.
09.09.2021 16:33:24 5 700.00 viz received from with memo Done.
09.09.2021 13:28:51 7 378.22 viz received from
09.09.2021 10:44:54 35 698.90 viz received from with memo Done.
01.09.2021 13:10:21 20 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
30.08.2021 20:23:12 14 000.00 viz transfered to with memo Mx5bf0f26f8368a5c367d66f3c44eff23230b60fc7
15.08.2021 14:22:33 10 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
15.08.2021 14:21:42 10 000.00 viz received from with memo Done.
14.08.2021 23:23:39 20 000.00 viz received from
14.08.2021 20:23:39 20 000.00 viz transfered to with memo Mx5bf0f26f8368a5c367d66f3c44eff23230b60fc7
11.08.2021 23:21:51 25 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
08.08.2021 21:39:57 11 870.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
06.08.2021 23:04:27 6 400.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
06.08.2021 23:03:48 6 400.00 viz received from with memo Done.
06.08.2021 12:46:42 12 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
06.08.2021 12:42:57 12 000.00 viz received from with memo Done.
05.08.2021 23:33:36 634.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
05.08.2021 23:32:39 634.00 viz received from with memo Done.
05.08.2021 22:16:39 12 500.00 viz received from with memo Done.
05.08.2021 22:02:51 12 500.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
31.07.2021 08:13:54 20 500.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
31.07.2021 08:13:03 20 500.00 viz received from with memo Done.
30.07.2021 22:02:00 14 600.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
30.07.2021 22:01:06 14 600.00 viz received from with memo Done.
23.07.2021 14:41:36 7 420.44 viz received from
07.07.2021 16:11:24 15 020.00 viz received from with memo Done.
07.07.2021 15:50:36 15 010.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
04.07.2021 19:41:06 15 625.00 viz received from with memo Done.
04.07.2021 19:26:12 15 635.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
01.07.2021 23:41:57 12 260.00 viz received from with memo Transfer 34
01.07.2021 23:32:27 7 200.00 viz received from with memo Done.
01.07.2021 23:14:36 19 460.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
29.06.2021 19:40:24 50 294.00 viz received from
18.06.2021 03:33:30 12 500.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
18.06.2021 03:32:51 12 500.00 viz received from with memo Done.
16.06.2021 15:34:39 8 600.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
16.06.2021 15:34:03 8 600.00 viz received from with memo Done.
16.06.2021 11:52:06 removed his vote for witness
16.06.2021 11:51:54 voted for witness
14.06.2021 13:04:30 14 900.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
14.06.2021 13:02:42 14 900.00 viz received from with memo Done.
05.06.2021 23:53:33 2 501.22 viz received from
03.06.2021 23:38:00 4 210.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
03.06.2021 23:37:15 4 210.00 viz received from with memo Transfer 18
03.06.2021 14:12:15 13 200.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
03.06.2021 14:09:45 13 200.00 viz received from with memo Done.
02.06.2021 23:49:57 15 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
02.06.2021 23:47:12 15 000.00 viz received from with memo Done.
02.06.2021 23:14:06 20 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
02.06.2021 23:11:45 20 000.00 viz received from with memo Done.
27.05.2021 18:16:06 3 502.21 viz received from
27.05.2021 18:15:57 654.50 viz received from
22.04.2021 13:00:18 4 433.43 viz received from
09.04.2021 20:39:12 80 244.00 viz received from with memo Transfer 1510
09.04.2021 19:59:39 80 500.00 viz transfered to with memo #Js1vTknEN96mg6qVjUknoUXYutctWJGi5hmLptwJu6HsHctzE…
31.03.2021 01:02:42 243.90 viz received from
25.03.2021 12:15:09 4 880.12 viz received from
09.03.2021 01:42:27 300 000.00 viz was delegated to
09.03.2021 01:40:06 15.31 viz received from withdrawal from social capital
08.03.2021 15:45:30 66.79 viz received from
08.03.2021 15:45:21 1 722.39 viz received from
08.03.2021 15:44:45 1 999.00 viz received from
08.03.2021 01:40:06 A social capital withdraw has been initiated by the 15.31 viz
Русский / English