dvksto

dvksto

No account description

Created: 30.04.2020 17:36:42

Received awards: 4.99 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7s37ShTaW7Z3KzBVLiBWugu3e1ty5UTLfuvvuNSSnJVSapuLpV1 / 1
ActiveVIZ7zLQBDPgJZsBhqirNRY2D2SJTSLKCJCkGEJux7ngY3TZTD8Nvi1 / 1
RegularVIZ8RUyQeTdbSL7aYa48RDhSttyfdfE66A8LjETmJCbm954SZU5651 / 1
MemoVIZ7a7dha13nKpopk7cxzf4X9b4f4azBXKGyfZorJgau5xZ45M4ZJ

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
6.21 25.14 100%

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 6 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
07.09.2020 14:54:12 Rewarding for 1% with memo channel:@freebotcoins:519
21.06.2020 10:07:03 Delegation revoked from
15.06.2020 10:01:27 10.00 viz delegation received from
31.05.2020 08:21:18 1.21 viz received to social capital from
30.05.2020 18:03:54 20.00 viz delegation received from
22.05.2020 09:37:57 1.40 viz received as a reward from
22.05.2020 09:37:57 Received a reward from for 3.33% with memo Ежедневная награда за поиск самородков.
22.05.2020 09:37:42 30.00 viz delegation received from
22.05.2020 07:25:00 0.01 viz received from with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:24:36 0.01 viz received from with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:24:09 0.01 viz received from with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:24:00 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:23:48 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:23:36 0.01 viz received from with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:23:21 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:23:00 0.01 viz received from with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:22:48 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:22:33 0.01 viz received from with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:22:06 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:21:48 0.01 viz received from with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:21:45 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:21:18 0.01 viz received from with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:20:48 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:20:30 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:20:24 0.01 viz received from with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:20:15 0.01 viz received from with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:19:33 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
22.05.2020 07:19:27 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
16.05.2020 23:40:06 25.00 viz received from with memo RuDEX-register
16.05.2020 19:03:12 0.06 viz received as a reward from
16.05.2020 19:03:12 Received a reward from for 1% with memo telegram:1053533740
16.05.2020 19:03:09 0.06 viz received as a reward from
16.05.2020 19:03:09 Received a reward from for 1% with memo telegram:1053533740
16.05.2020 09:31:39 1.98 viz received as a reward from
16.05.2020 09:31:39 Received a reward from for 5% with memo Ежедневная награда за поиск самородков.
16.05.2020 09:31:27 20.00 viz delegation received from
16.05.2020 09:01:36 0.00 viz received from with memo За найденные самородки.
16.05.2020 09:00:48 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
16.05.2020 03:38:30 0.00 viz received from with memo За найденные самородки.
16.05.2020 03:37:39 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
15.05.2020 12:09:36 0.00 viz received from with memo За найденные самородки.
15.05.2020 12:08:45 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
15.05.2020 09:31:24 1.48 viz received as a reward from
15.05.2020 09:31:24 Received a reward from for 4% with memo Ежедневная награда за поиск самородков.
14.05.2020 16:25:57 0.00 viz received from with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:25:51 0.00 viz received from with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:25:48 0.00 viz received from with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:25:06 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:25:00 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:24:54 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:24:06 2.00 viz transfered to
14.05.2020 16:23:36 2.00 viz transfered to
14.05.2020 16:23:06 2.00 viz transfered to
14.05.2020 16:22:39 1.00 viz transfered to
14.05.2020 16:22:09 1.00 viz transfered to
14.05.2020 16:20:06 0.00 viz received from with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:19:54 0.00 viz received from with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:19:42 0.00 viz received from with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:19:15 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:19:06 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:18:51 0.00 viz received from with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:18:51 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:18:21 0.00 viz received from with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:18:12 0.00 viz received from with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:18:09 0.00 viz received from with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:18:03 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:17:30 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:17:24 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
14.05.2020 16:17:21 Rewarding for 10% with memo За найденные самородки.
02.05.2020 15:41:12 3.95 viz received from with memo withdraw:8101
02.05.2020 15:31:09 2.09 viz received from with memo withdraw:8092
02.05.2020 15:21:12 1.11 viz received from with memo withdraw:8083
30.04.2020 19:57:27 0.89 viz received from with memo withdraw:7942
30.04.2020 18:22:03 Public profile updated
30.04.2020 18:21:57 Public profile updated
30.04.2020 18:17:15 Rewarding for 1% with memo Благодарность за сайт wildviz.top от dvksto
30.04.2020 18:17:06 Vote for witness
30.04.2020 17:36:42 Created account , delegated 10.00 viz
Русский / English