jamy

@jamy

No account description

Created: 31.08.2021 16:32:21

Received awards: 509.43 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ77v1RVsiKSKPC7hXPn7oX5yhdcNcYLuhQLVtyT2n1nHshziN3s1 / 1
ActiveVIZ8d7U9Ged31mKA9RVAy9E1b2KPoV6xf69h6wcXW8yq6WhH6hCNr1 / 1
RegularVIZ7KZ6nm6aJscBS2tJVV3PKE7yd12TrTYnpyEFsPiaEpKxfbhqkw1 / 1
MemoVIZ8GwREJxZes5EhcFoQix3szw5qUgGw9B61M1YpkeR413YmM85Us

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
213 136.30
+1.00
0.00 98.94%

Delegations

Account Capital (viz)
+1.00

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
18.09.2021 00:13:03 6.06 viz received as a reward from
18.09.2021 00:13:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.09.2021 22:13:00 6.06 viz received as a reward from
17.09.2021 22:13:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.09.2021 20:12:57 6.05 viz received as a reward from
17.09.2021 20:12:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.09.2021 18:12:54 5.89 viz received as a reward from
17.09.2021 18:12:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.09.2021 16:12:54 5.90 viz received as a reward from
17.09.2021 16:12:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.09.2021 14:12:51 5.94 viz received as a reward from
17.09.2021 14:12:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.09.2021 14:12:30 10 686.00 viz received to social capital from
17.09.2021 14:12:09 10 686.00 viz received from with memo Transfer 131
17.09.2021 12:12:48 6.43 viz received as a reward from
17.09.2021 12:12:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.09.2021 10:12:45 6.73 viz received as a reward from
17.09.2021 10:12:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.09.2021 08:12:42 6.93 viz received as a reward from
17.09.2021 08:12:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.09.2021 06:12:39 6.93 viz received as a reward from
17.09.2021 06:12:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.09.2021 04:12:36 6.93 viz received as a reward from
17.09.2021 04:12:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.09.2021 02:12:33 6.86 viz received as a reward from
17.09.2021 02:12:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.09.2021 00:12:33 6.72 viz received as a reward from
17.09.2021 00:12:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.09.2021 22:12:30 6.76 viz received as a reward from
16.09.2021 22:12:30 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.09.2021 20:12:27 6.69 viz received as a reward from
16.09.2021 20:12:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.09.2021 18:12:24 6.67 viz received as a reward from
16.09.2021 18:12:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.09.2021 16:12:21 6.65 viz received as a reward from
16.09.2021 16:12:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.09.2021 14:12:18 6.57 viz received as a reward from
16.09.2021 14:12:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.09.2021 14:01:15 10 856.00 viz received to social capital from
16.09.2021 14:00:51 10 856.00 viz received from with memo Transfer 127
16.09.2021 12:12:15 6.27 viz received as a reward from
16.09.2021 12:12:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.09.2021 10:12:15 6.24 viz received as a reward from
16.09.2021 10:12:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.09.2021 08:12:12 6.24 viz received as a reward from
16.09.2021 08:12:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.09.2021 06:12:09 6.59 viz received as a reward from
16.09.2021 06:12:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.09.2021 04:12:06 6.51 viz received as a reward from
16.09.2021 04:12:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.09.2021 02:12:03 6.45 viz received as a reward from
16.09.2021 02:12:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.09.2021 00:12:00 6.27 viz received as a reward from
16.09.2021 00:12:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.09.2021 22:11:57 6.19 viz received as a reward from
15.09.2021 22:11:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.09.2021 20:11:57 5.84 viz received as a reward from
15.09.2021 20:11:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.09.2021 18:11:54 5.87 viz received as a reward from
15.09.2021 18:11:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.09.2021 16:11:51 6.12 viz received as a reward from
15.09.2021 16:11:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.09.2021 14:11:48 6.03 viz received as a reward from
15.09.2021 14:11:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.09.2021 12:54:00 10 858.00 viz received to social capital from
15.09.2021 12:53:48 10 858.00 viz received from with memo Transfer 124
15.09.2021 12:11:45 5.26 viz received as a reward from
15.09.2021 12:11:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.09.2021 10:11:42 5.33 viz received as a reward from
15.09.2021 10:11:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.09.2021 08:11:39 5.24 viz received as a reward from
15.09.2021 08:11:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.09.2021 06:11:36 5.31 viz received as a reward from
15.09.2021 06:11:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.09.2021 04:11:36 5.15 viz received as a reward from
15.09.2021 04:11:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.09.2021 02:11:33 5.08 viz received as a reward from
15.09.2021 02:11:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.09.2021 00:11:30 5.02 viz received as a reward from
15.09.2021 00:11:30 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
14.09.2021 22:11:27 5.03 viz received as a reward from
14.09.2021 22:11:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
14.09.2021 20:11:24 5.02 viz received as a reward from
14.09.2021 20:11:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
14.09.2021 18:11:21 5.00 viz received as a reward from
14.09.2021 18:11:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
14.09.2021 16:11:18 4.91 viz received as a reward from
14.09.2021 16:11:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
14.09.2021 14:11:18 5.18 viz received as a reward from
14.09.2021 14:11:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
14.09.2021 13:05:27 10 914.00 viz received to social capital from
14.09.2021 13:05:15 10 914.00 viz received from with memo Transfer 121
14.09.2021 12:11:15 4.83 viz received as a reward from
14.09.2021 12:11:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
14.09.2021 10:11:12 5.45 viz received as a reward from
14.09.2021 10:11:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
14.09.2021 08:11:09 5.45 viz received as a reward from
14.09.2021 08:11:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
14.09.2021 06:11:06 5.46 viz received as a reward from
14.09.2021 06:11:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
Русский / English