nightstorm

@nightstorm

No account description

Created: 13.02.2024 10:38:45


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ5SbXfPfU5FPx5GZFfcUZWbENM1bBYupDFZDFvu6Q5g7RqkaHti1 / 1
ActiveVIZ82b5GtJX4FabWsXvTNkkFv3KnCBY2C5cBv4Ui7reRoow2JCde81 / 1
RegularVIZ5eJP2N5z7FMArVyMSyuFbSwtTvvkQj8oqMNBwC73oYUrYDYQwm1 / 1
MemoVIZ6onSFLmjgeqNEzRJNP42GyouZFk67FPwDdx3U1nyzVF4Md7BUk

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
0.00 20 000.00 100%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
16.03.2024 11:27:48 Delegation revoked from
13.02.2024 10:58:27 20 000.00 viz received from with memo #3vDfnBgQVwkDyiyLEzhgL9vdb8qEXsfh5QhTZvjPehrcS73aR…
13.02.2024 10:38:48 1.00 viz delegation received from
13.02.2024 10:38:45 Created account , delegated 10.00 viz
Русский / English