reparatio

@reparatio

No account description

Created: 25.02.2022 11:32:00

Received awards: 2 677.08 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ6aVtva7QBUSacqAqm5pZh7vB1dFrWfz8pCLvoZHhNxgZ16PuLZ1 / 1
ActiveVIZ8eUMyTedujC1CbS5Uhc3qesqC566WrbQLbD4yxzXsDUzCDjJtS1 / 1
RegularVIZ6nF46KV9hLxHAGEBoxbEfD2xAoTQ6aubQ5xg8kPygmdEqvrbQv1 / 1
MemoVIZ4yo2nsV6PyhZBgsBtAbWzELTtyDHQhnZKmVFsLqfN45cHE62g7

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
804.38 1 872.68 100%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
04.07.2022 10:34:18 42.23 viz received from withdrawal from social capital
03.07.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
02.07.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
01.07.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
30.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
29.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
28.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
27.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
26.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
25.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
24.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
23.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
22.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
21.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
20.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
19.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
18.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
17.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
16.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
15.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
14.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
13.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
12.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
11.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
10.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
08.06.2022 10:34:18 70.40 viz received from withdrawal from social capital
07.06.2022 10:34:18 A social capital withdraw has been initiated by the 1 872.70 viz
27.03.2022 21:51:51 Delegation revoked from
25.02.2022 11:32:00 1.00 viz delegation received from
25.02.2022 11:32:00 Created account , delegated 10.00 viz
Русский / English