semasping

semasping

No account description

Services:

Created: genesis

Received awards: 8 737.64 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ84B3Kx93ooD2Gd8vx1CBEQ6BDs5RfQQxSXJWSfWt8rVv89Xr3m1 / 1
ActiveVIZ6yGdiKdX7nvoyU2K8mJNjpdWjg5eUcnikUajBqm7cZ1gvRQM4s1 / 1
RegularVIZ5w7Xoxu6x9ZwEzgj8yKYzoT1roEMbCFLzd4tCHqVaBwgwJJD5q1 / 1
MemoVIZ84B3Kx93ooD2Gd8vx1CBEQ6BDs5RfQQxSXJWSfWt8rVv89Xr3m

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
68 115.68 1 126.91 100%

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 68 116 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
12.07.2021 10:01:06 Rewarding for 2% with memo https://viz.media/noda-s-otladkoj-gdb/
09.07.2021 10:58:15 Rewarding for 10.2% with memo UCHH3KHUqDJX_CoRbqLy1zNg Ku5frT0XaM0
01.02.2021 01:52:03 Rewarding for 2% with memo UCiK0mmmiTtUyhUhKzjrZo8A -gsVF8OiR5g
31.01.2021 10:04:03 Rewarding for 2% with memo https://viz.media/viz-dice-bot-v-telegrame/
28.01.2021 11:35:06 Rewarding for 2% with memo UCMnMkPx1uwzHG0x5QdXoykA E3ysSGH-lIY
28.01.2021 01:35:39 Rewarding for 2% with memo UCKx-nf2ylWlvugaqzTbuotg nfjF3jxoVak
26.01.2021 00:41:24 Rewarding for 2% with memo UCrH8Jq8VTKp0JPVd9CQzJvg fmUuS_jZnbg
22.01.2021 23:05:54 Rewarding for 2% with memo UCKx-nf2ylWlvugaqzTbuotg YulLg1JGkTk
21.01.2021 15:52:03 Rewarding for 2% with memo pingvalingva CKToJKRpVCL
21.01.2021 15:51:51 Rewarding for 2% with memo elenaenglish82 CKRJZubpmg1
21.01.2021 15:32:39 Public profile updated
21.01.2021 15:17:33 Rewarding for 2% with memo https://viz.media/populyariziruem-horoshie-tehnolo…
21.01.2021 15:15:48 Rewarding for 2% with memo https://viz.media/put-viz-za-2020-god/
21.01.2021 15:13:00 Rewarding for 2% with memo UCrH8Jq8VTKp0JPVd9CQzJvg exJ3RaIdHjw
21.01.2021 15:12:18 Rewarding for 2% with memo https://viz.media/start-dlya-novogo-protokola-v-vi…
21.01.2021 15:11:57 Rewarding for 2% with memo https://viz.media/rasshirenie-vizonator/
26.10.2020 21:00:48 Rewarding for 2% with memo on1x/ru-gems-protocol-custom-tokens
26.10.2020 09:58:00 Rewarding for 2% with memo on1x/ru-nft-protocol-discussion-viz
30.07.2020 06:00:39 3.15 viz received as a reward from
30.07.2020 06:00:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
30.07.2020 04:00:36 3.10 viz received as a reward from
30.07.2020 04:00:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
30.07.2020 02:00:36 3.09 viz received as a reward from
30.07.2020 02:00:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
30.07.2020 00:00:33 3.06 viz received as a reward from
30.07.2020 00:00:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
29.07.2020 22:00:30 3.03 viz received as a reward from
29.07.2020 22:00:30 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
29.07.2020 20:00:27 3.01 viz received as a reward from
29.07.2020 20:00:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
29.07.2020 18:00:24 2.97 viz received as a reward from
29.07.2020 18:00:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
29.07.2020 16:00:21 2.91 viz received as a reward from
29.07.2020 16:00:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
29.07.2020 14:00:18 2.89 viz received as a reward from
29.07.2020 14:00:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
29.07.2020 12:00:15 2.85 viz received as a reward from
29.07.2020 12:00:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
29.07.2020 10:00:12 2.83 viz received as a reward from
29.07.2020 10:00:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
29.07.2020 08:00:09 2.78 viz received as a reward from
29.07.2020 08:00:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
29.07.2020 06:00:09 2.76 viz received as a reward from
29.07.2020 06:00:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
29.07.2020 04:00:06 2.71 viz received as a reward from
29.07.2020 04:00:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
29.07.2020 02:00:03 2.67 viz received as a reward from
29.07.2020 02:00:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
29.07.2020 00:00:00 2.63 viz received as a reward from
29.07.2020 00:00:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.07.2020 21:59:57 2.60 viz received as a reward from
28.07.2020 21:59:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.07.2020 19:59:54 2.46 viz received as a reward from
28.07.2020 19:59:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.07.2020 17:59:51 2.64 viz received as a reward from
28.07.2020 17:59:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.07.2020 15:59:48 2.63 viz received as a reward from
28.07.2020 15:59:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.07.2020 13:59:45 2.69 viz received as a reward from
28.07.2020 13:59:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.07.2020 11:59:45 2.61 viz received as a reward from
28.07.2020 11:59:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.07.2020 09:59:42 2.58 viz received as a reward from
28.07.2020 09:59:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.07.2020 07:59:39 2.56 viz received as a reward from
28.07.2020 07:59:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.07.2020 05:59:36 2.55 viz received as a reward from
28.07.2020 05:59:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.07.2020 03:59:33 2.51 viz received as a reward from
28.07.2020 03:59:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.07.2020 01:59:30 2.48 viz received as a reward from
28.07.2020 01:59:30 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.07.2020 23:59:27 2.45 viz received as a reward from
27.07.2020 23:59:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.07.2020 21:59:24 2.42 viz received as a reward from
27.07.2020 21:59:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.07.2020 19:59:21 2.42 viz received as a reward from
27.07.2020 19:59:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.07.2020 17:59:21 2.70 viz received as a reward from
27.07.2020 17:59:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.07.2020 15:59:18 2.77 viz received as a reward from
27.07.2020 15:59:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.07.2020 13:59:15 2.58 viz received as a reward from
27.07.2020 13:59:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.07.2020 11:59:12 2.55 viz received as a reward from
27.07.2020 11:59:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.07.2020 09:59:09 2.52 viz received as a reward from
27.07.2020 09:59:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.07.2020 07:59:06 2.51 viz received as a reward from
27.07.2020 07:59:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.07.2020 05:59:03 3.39 viz received as a reward from
27.07.2020 05:59:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.07.2020 03:59:00 3.37 viz received as a reward from
27.07.2020 03:59:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.07.2020 01:58:57 3.35 viz received as a reward from
27.07.2020 01:58:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.07.2020 23:58:54 3.31 viz received as a reward from
26.07.2020 23:58:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.07.2020 21:58:54 3.27 viz received as a reward from
26.07.2020 21:58:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
Русский / English