unknownym

unknownym

No account description

Created: 29.01.2021 17:43:24

Received awards: 6 953.55 viz

Benefactor awards: 12.18 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ66PA3VXsSVUUeoJQEDffFSGRetU3TnUZZAckxpLUpyBQAiehtg1 / 1
ActiveVIZ8g7eApfcFeFKf5oHFa1XmyqZPiCVhbxQVtz5G9e6ZCYduZbykz1 / 1
RegularVIZ5RTTLswGmSb2KDbi2DFuxDrPN9PMUdKsCDpiJX2aGVxCBZ7Nnf1 / 1
MemoVIZ58JuiNkoVFuXNc6sNcPBduEPzWVMbjdHhYarhgQJysuoD7XTie

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
7 966.83
+27 280.00
0.00 96.52%

Delegations

Account Capital (viz)
+20 000.00
+7 280.00

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 7 967 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
29.05.2022 03:27:45 0.72 viz received as a reward from
29.05.2022 03:27:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
29.05.2022 01:27:42 0.71 viz received as a reward from
29.05.2022 01:27:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.05.2022 23:27:39 0.70 viz received as a reward from
28.05.2022 23:27:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.05.2022 21:27:39 0.70 viz received as a reward from
28.05.2022 21:27:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.05.2022 19:27:36 0.72 viz received as a reward from
28.05.2022 19:27:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.05.2022 17:27:33 0.71 viz received as a reward from
28.05.2022 17:27:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.05.2022 15:27:30 0.69 viz received as a reward from
28.05.2022 15:27:30 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.05.2022 14:35:57 10.51 viz received as a reward from
28.05.2022 14:35:57 Received a reward from for 1% with memo telegram:5042385042
28.05.2022 13:27:27 0.68 viz received as a reward from
28.05.2022 13:27:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.05.2022 11:27:24 0.74 viz received as a reward from
28.05.2022 11:27:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.05.2022 09:27:21 0.73 viz received as a reward from
28.05.2022 09:27:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.05.2022 07:27:21 0.74 viz received as a reward from
28.05.2022 07:27:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.05.2022 05:27:18 0.73 viz received as a reward from
28.05.2022 05:27:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.05.2022 03:27:15 0.71 viz received as a reward from
28.05.2022 03:27:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
28.05.2022 01:27:12 0.70 viz received as a reward from
28.05.2022 01:27:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.05.2022 23:27:09 0.69 viz received as a reward from
27.05.2022 23:27:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.05.2022 21:27:06 0.69 viz received as a reward from
27.05.2022 21:27:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.05.2022 19:27:03 0.68 viz received as a reward from
27.05.2022 19:27:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.05.2022 17:27:00 0.67 viz received as a reward from
27.05.2022 17:27:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.05.2022 15:27:00 0.65 viz received as a reward from
27.05.2022 15:27:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.05.2022 13:26:57 0.66 viz received as a reward from
27.05.2022 13:26:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.05.2022 11:26:54 0.68 viz received as a reward from
27.05.2022 11:26:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.05.2022 09:26:51 0.71 viz received as a reward from
27.05.2022 09:26:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.05.2022 07:26:48 0.77 viz received as a reward from
27.05.2022 07:26:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.05.2022 05:26:45 0.77 viz received as a reward from
27.05.2022 05:26:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.05.2022 03:26:42 0.78 viz received as a reward from
27.05.2022 03:26:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.05.2022 01:26:42 0.77 viz received as a reward from
27.05.2022 01:26:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.05.2022 23:43:39 Rewarding for 2.5% with memo telegram:365986083
26.05.2022 22:28:09 Rewarding for 0.5% with memo telegram:770522578
26.05.2022 22:26:27 0.76 viz received as a reward from
26.05.2022 22:26:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.05.2022 21:42:45 1.75 viz received as a reward from
26.05.2022 21:42:45 Received a reward from for 4% with memo telegram:5042385042
26.05.2022 20:26:24 0.75 viz received as a reward from
26.05.2022 20:26:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.05.2022 18:26:21 0.72 viz received as a reward from
26.05.2022 18:26:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.05.2022 18:02:57 Rewarding for 2% with memo telegram:791035623
26.05.2022 16:50:24 Rewarding for 2.5% with memo telegram:365986083
26.05.2022 16:26:18 0.78 viz received as a reward from
26.05.2022 16:26:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.05.2022 14:26:18 0.77 viz received as a reward from
26.05.2022 14:26:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.05.2022 12:26:15 0.75 viz received as a reward from
26.05.2022 12:26:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.05.2022 10:26:12 0.77 viz received as a reward from
26.05.2022 10:26:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.05.2022 08:47:00 Rewarding for 2% with memo telegram:366133090
26.05.2022 08:26:09 0.84 viz received as a reward from
26.05.2022 08:26:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.05.2022 06:26:06 0.87 viz received as a reward from
26.05.2022 06:26:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.05.2022 04:26:03 0.83 viz received as a reward from
26.05.2022 04:26:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.05.2022 02:26:00 0.83 viz received as a reward from
26.05.2022 02:26:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.05.2022 00:25:57 0.82 viz received as a reward from
26.05.2022 00:25:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.05.2022 22:25:57 0.81 viz received as a reward from
25.05.2022 22:25:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.05.2022 20:25:54 0.91 viz received as a reward from
25.05.2022 20:25:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.05.2022 18:25:51 0.89 viz received as a reward from
25.05.2022 18:25:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.05.2022 16:25:48 0.90 viz received as a reward from
25.05.2022 16:25:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.05.2022 14:25:45 0.87 viz received as a reward from
25.05.2022 14:25:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.05.2022 12:25:42 0.86 viz received as a reward from
25.05.2022 12:25:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.05.2022 10:25:39 0.92 viz received as a reward from
25.05.2022 10:25:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.05.2022 08:25:39 0.95 viz received as a reward from
Русский / English