unknownym

unknownym

No account description

Created: 29.01.2021 17:43:24

Received awards: 18 630.32 viz

Benefactor awards: 12.18 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ66PA3VXsSVUUeoJQEDffFSGRetU3TnUZZAckxpLUpyBQAiehtg1 / 1
ActiveVIZ8g7eApfcFeFKf5oHFa1XmyqZPiCVhbxQVtz5G9e6ZCYduZbykz1 / 1
RegularVIZ5RTTLswGmSb2KDbi2DFuxDrPN9PMUdKsCDpiJX2aGVxCBZ7Nnf1 / 1
MemoVIZ58JuiNkoVFuXNc6sNcPBduEPzWVMbjdHhYarhgQJysuoD7XTie

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
11 136.36
+20 000.00
17 933.29 99.37%

Delegations

Account Capital (viz)
+20 000.00

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 11 136 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
11.12.2023 01:34:18 1.05 viz received as a reward from
11.12.2023 01:34:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
10.12.2023 23:34:15 1.05 viz received as a reward from
10.12.2023 23:34:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
10.12.2023 21:34:15 1.08 viz received as a reward from
10.12.2023 21:34:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
10.12.2023 19:34:12 1.05 viz received as a reward from
10.12.2023 19:34:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
10.12.2023 17:34:09 1.05 viz received as a reward from
10.12.2023 17:34:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
10.12.2023 15:34:06 1.03 viz received as a reward from
10.12.2023 15:34:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
10.12.2023 13:34:03 1.05 viz received as a reward from
10.12.2023 13:34:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
10.12.2023 11:34:00 1.06 viz received as a reward from
10.12.2023 11:34:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
10.12.2023 09:33:57 1.06 viz received as a reward from
10.12.2023 09:33:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
10.12.2023 07:33:54 1.05 viz received as a reward from
10.12.2023 07:33:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
10.12.2023 05:33:51 1.03 viz received as a reward from
10.12.2023 05:33:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
10.12.2023 03:33:48 1.06 viz received as a reward from
10.12.2023 03:33:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
10.12.2023 01:33:45 1.04 viz received as a reward from
10.12.2023 01:33:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
10.12.2023 00:25:09 11.64 viz received to social capital from
09.12.2023 23:33:42 1.04 viz received as a reward from
09.12.2023 23:33:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
09.12.2023 21:33:39 1.03 viz received as a reward from
09.12.2023 21:33:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
09.12.2023 19:33:36 1.01 viz received as a reward from
09.12.2023 19:33:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
09.12.2023 17:33:33 1.04 viz received as a reward from
09.12.2023 17:33:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
09.12.2023 15:33:33 1.04 viz received as a reward from
09.12.2023 15:33:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
09.12.2023 13:33:30 1.10 viz received as a reward from
09.12.2023 13:33:30 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
09.12.2023 11:33:27 1.08 viz received as a reward from
09.12.2023 11:33:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
09.12.2023 09:33:24 1.08 viz received as a reward from
09.12.2023 09:33:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
09.12.2023 07:33:21 1.09 viz received as a reward from
09.12.2023 07:33:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
09.12.2023 05:33:18 1.07 viz received as a reward from
09.12.2023 05:33:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
09.12.2023 03:33:15 1.09 viz received as a reward from
09.12.2023 03:33:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
09.12.2023 01:33:12 1.10 viz received as a reward from
09.12.2023 01:33:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
08.12.2023 23:33:09 1.07 viz received as a reward from
08.12.2023 23:33:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
08.12.2023 21:33:06 1.06 viz received as a reward from
08.12.2023 21:33:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
08.12.2023 19:33:03 1.04 viz received as a reward from
08.12.2023 19:33:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
08.12.2023 17:33:00 1.03 viz received as a reward from
08.12.2023 17:33:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
08.12.2023 15:32:57 1.01 viz received as a reward from
08.12.2023 15:32:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
08.12.2023 13:32:54 1.00 viz received as a reward from
08.12.2023 13:32:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
08.12.2023 11:32:54 1.02 viz received as a reward from
08.12.2023 11:32:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
08.12.2023 10:07:42 Rewarding for 2% with memo telegram:246355800
08.12.2023 09:32:51 1.03 viz received as a reward from
08.12.2023 09:32:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
08.12.2023 07:32:48 1.05 viz received as a reward from
08.12.2023 07:32:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
08.12.2023 05:32:45 1.01 viz received as a reward from
08.12.2023 05:32:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
08.12.2023 03:32:42 1.00 viz received as a reward from
08.12.2023 03:32:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
08.12.2023 01:32:39 0.98 viz received as a reward from
08.12.2023 01:32:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
07.12.2023 23:32:36 0.97 viz received as a reward from
07.12.2023 23:32:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
07.12.2023 23:14:12 0.15 viz received as a reward from
07.12.2023 23:14:12 Received a reward from for 5% with memo telegram:5042385042
07.12.2023 21:32:33 0.96 viz received as a reward from
07.12.2023 21:32:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
07.12.2023 19:32:30 0.92 viz received as a reward from
07.12.2023 19:32:30 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
07.12.2023 18:30:39 0.14 viz received as a reward from
07.12.2023 18:30:39 Received a reward from for 5% with memo telegram:5042385042
07.12.2023 18:12:45 Rewarding for 2.5% with memo telegram:365986083
07.12.2023 17:32:27 0.94 viz received as a reward from
07.12.2023 17:32:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
07.12.2023 15:32:24 1.06 viz received as a reward from
07.12.2023 15:32:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
07.12.2023 13:32:21 1.05 viz received as a reward from
07.12.2023 13:32:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
07.12.2023 11:32:18 0.95 viz received as a reward from
07.12.2023 11:32:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
07.12.2023 09:32:15 0.93 viz received as a reward from
07.12.2023 09:32:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
07.12.2023 07:32:15 0.93 viz received as a reward from
07.12.2023 07:32:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
07.12.2023 05:32:12 0.94 viz received as a reward from
Русский / English