ikryloff

@ikryloff

No account description

Created: 14.12.2021 10:44:45

Received awards: 22.15 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ6K5MSw39QN4BjGguHfkGkyxzJHjVBDktPcZtDskYroE3WBiFvi1 / 1
ActiveVIZ5bRj2Bja7bga7yjC1X3JvMAcrhoGhiSogizvRX3ffipx2AvzPG1 / 1
RegularVIZ6Jp5ztNjMjCRmU7wPzT1guUZs7pJ6P4vAbBEA5fXUo6g2dWYmv1 / 1
MemoVIZ8EJtVnn2XzAvRNea53x3yVWZ7KL76EBXzkgZCYwycQNzXg9B1R

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
34.51 0.00 100%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
22.09.2022 05:53:12 2.61 viz received to social capital from
22.09.2022 05:49:12 1.27 viz received to social capital from
21.09.2022 04:57:57 Rewarding for 1% with memo telegram:596231217
14.04.2022 11:21:09 1.23 viz received to social capital from
01.03.2022 11:07:09 Rewarding for 1% with memo telegram:387183185
23.02.2022 11:25:42 Rewarding for 3% with memo telegram:174922089
21.02.2022 07:29:57 Rewarding for 2% with memo telegram:438781469
13.02.2022 15:49:57 0.01 viz received as a reward from
13.02.2022 15:49:57 Received a reward from for 5% with memo telegram:166268933
11.02.2022 15:59:00 1.01 viz received as a reward from
11.02.2022 15:59:00 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:166268933
11.02.2022 15:51:45 1.01 viz received as a reward from
11.02.2022 15:51:45 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:166268933
21.01.2022 18:54:36 2.77 viz received as a reward from
21.01.2022 18:54:36 Received a reward from for 1.5% with memo telegram:166268933
19.01.2022 06:11:42 1.08 viz received as a reward from
19.01.2022 06:11:42 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:166268933
18.01.2022 16:30:39 5.45 viz received as a reward from
18.01.2022 16:30:39 Received a reward from for 2.5% with memo telegram:166268933
17.01.2022 07:41:54 Rewarding for 2% with memo telegram:258039482
15.01.2022 08:28:09 Rewarding for 2% with memo telegram:596231217
15.01.2022 00:47:24 Delegation revoked from
14.01.2022 16:36:51 5.29 viz received as a reward from
14.01.2022 16:36:51 Received a reward from for 2.5% with memo telegram:166268933
14.01.2022 11:24:12 Rewarding for 3% with memo telegram:824676637
13.01.2022 23:21:12 1.92 viz received to social capital from
13.01.2022 11:04:54 Rewarding for 1% with memo telegram:387183185
13.01.2022 11:04:24 Rewarding for 2% with memo telegram:373954949
13.01.2022 05:47:00 Rewarding for 2% with memo telegram:1007119958
11.01.2022 16:15:39 Rewarding for 1% with memo telegram:387183185
04.01.2022 17:29:00 Rewarding for 1% with memo telegram:220645703
31.12.2021 22:41:15 2.04 viz received to social capital from
26.12.2021 14:44:27 5.53 viz received as a reward from
26.12.2021 14:44:27 Received a reward from for 2.5% with memo telegram:166268933
24.12.2021 21:25:12 Rewarding for 1% with memo telegram:539222105
24.12.2021 20:26:33 Rewarding for 1% with memo telegram:539222105
24.12.2021 19:57:09 Rewarding for 1% with memo telegram:539222105
15.12.2021 08:03:54 Rewarding for 1% with memo telegram:429255879
14.12.2021 20:17:33 Rewarding for 1% with memo telegram:387183185
14.12.2021 10:51:09 3.30 viz received to social capital from
14.12.2021 10:44:45 1.00 viz delegation received from
14.12.2021 10:44:45 Created account , delegated 10.00 viz
Русский / English