noisy-jam

@noisy-jam

No account description

Created: 24.12.2021 07:44:12

Received awards: 230.22 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ5eTHgGC51kPRYA4LGWKa87fFQW3qAkcDHNYtFmAEPe5mXfcmGK1 / 1
ActiveVIZ7cS3LobomfYRZ7uv5Fk3eHXipi4CKR6k42MJjcHqRXJRnLMG8Y1 / 1
RegularVIZ6JYtL7h7MDjvWE5gkWbzsaunvijsGbSwFfaUzSkYXq2tib8gD81 / 1
MemoVIZ8PRqp42bbLAzpSkpWTPLunJZrrrpXDtfXgY2LwSDbjnP3gq9yD

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
456.02 0.00 100%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
24.04.2024 10:47:06 Rewarding for 24% with memo telegram:258039482
21.04.2024 11:54:42 Rewarding for 8% with memo telegram:539222105
21.04.2024 11:10:48 Rewarding for 8% with memo telegram:258039482
01.03.2024 09:48:00 Rewarding for 8% with memo telegram:258039482
28.02.2024 05:48:21 0.01 viz received as a reward from
28.02.2024 05:48:21 Received a reward from for 1% with memo telegram:596231217
05.02.2024 16:25:39 0.31 viz received as a reward from
05.02.2024 16:25:39 Received a reward from for 10% with memo telegram:596231217
16.11.2023 09:22:54 0.03 viz received as a reward from
16.11.2023 09:22:54 Received a reward from for 1% with memo telegram:596231217
14.11.2023 12:15:18 Rewarding for 32% with memo telegram:197840254
06.11.2023 19:28:27 Rewarding for 24% with memo telegram:506905881
02.10.2023 19:46:54 Rewarding for 40% with memo telegram:117638900
28.03.2023 11:39:27 5.99 viz received as a reward from
28.03.2023 11:39:27 Received a reward from for 2.5% with memo telegram:596231217
23.03.2023 18:27:30 0.03 viz received as a reward from
23.03.2023 18:27:30 Received a reward from for 10% with memo telegram:596231217
14.03.2023 08:34:51 0.03 viz received as a reward from
14.03.2023 08:34:51 Received a reward from for 8% with memo telegram:596231217
13.03.2023 11:19:48 0.03 viz received as a reward from
13.03.2023 11:19:48 Received a reward from for 8% with memo telegram:596231217
21.02.2023 17:42:18 7.02 viz received as a reward from
21.02.2023 17:42:18 Received a reward from for 4% with memo telegram:596231217
21.02.2023 07:58:36 Rewarding for 8% with memo telegram:506905881
11.02.2023 10:21:15 0.05 viz received as a reward from
11.02.2023 10:21:15 Received a reward from for 10% with memo telegram:596231217
10.02.2023 07:20:51 0.04 viz received as a reward from
10.02.2023 07:20:51 Received a reward from for 10% with memo telegram:596231217
01.02.2023 10:07:39 Received a reward from for 1% with memo telegram:596231217
20.01.2023 22:22:00 Rewarding for 16% with memo telegram:117638900
18.01.2023 14:01:45 0.04 viz received as a reward from
18.01.2023 14:01:45 Received a reward from for 5% with memo telegram:596231217
16.01.2023 09:01:39 3.42 viz received to social capital from
21.12.2022 14:23:09 Rewarding for 24% with memo telegram:258039482
07.12.2022 08:56:24 Received a reward from for 0.2% with memo telegram:596231217
03.12.2022 11:40:54 Received a reward from for 1% with memo telegram:596231217
30.11.2022 09:56:33 0.02 viz received as a reward from
30.11.2022 09:56:33 Received a reward from for 3% with memo telegram:596231217
28.11.2022 16:40:09 0.08 viz received as a reward from
28.11.2022 16:40:09 Received a reward from for 10% with memo telegram:596231217
19.11.2022 11:36:57 Rewarding for 8% with memo telegram:408320257
18.11.2022 12:03:00 0.03 viz received as a reward from
18.11.2022 12:03:00 Received a reward from for 5% with memo telegram:596231217
05.11.2022 13:47:48 Received a reward from for 1% with memo telegram:596231217
04.11.2022 11:43:12 1.51 viz received as a reward from
04.11.2022 11:43:12 Received a reward from for 1% with memo telegram:596231217
31.10.2022 10:55:18 1.74 viz received to social capital from
31.10.2022 10:53:12 1.90 viz received to social capital from
31.10.2022 10:51:06 12.31 viz received to social capital from
29.10.2022 14:11:42 0.01 viz received as a reward from
29.10.2022 14:11:42 Received a reward from for 3% with memo telegram:596231217
27.10.2022 19:59:09 34.15 viz received to social capital from
26.10.2022 18:44:33 1.51 viz received as a reward from
26.10.2022 18:44:33 Received a reward from for 1% with memo telegram:596231217
23.10.2022 13:31:09 2.84 viz received to social capital from
21.10.2022 16:09:18 1.37 viz received as a reward from
21.10.2022 16:09:18 Received a reward from for 1% with memo telegram:596231217
16.10.2022 20:17:06 29.87 viz received to social capital from
15.10.2022 16:23:18 8.38 viz received to social capital from
15.10.2022 06:12:48 Rewarding for 24% with memo telegram:258039482
13.10.2022 12:27:09 2.89 viz received to social capital from
12.10.2022 06:43:15 0.02 viz received as a reward from
12.10.2022 06:43:15 Received a reward from for 3% with memo telegram:596231217
12.10.2022 06:41:21 Rewarding for 16% with memo telegram:190824407
03.10.2022 07:19:15 1.19 viz received to social capital from
28.09.2022 21:31:36 0.01 viz received as a reward from
28.09.2022 21:31:36 Received a reward from for 3% with memo telegram:596231217
28.09.2022 16:45:09 4.17 viz received to social capital from
27.09.2022 18:41:33 Rewarding for 24% with memo telegram:1342104948
27.09.2022 18:41:15 3.77 viz received to social capital from
25.09.2022 16:01:42 1.38 viz received as a reward from
25.09.2022 16:01:42 Received a reward from for 1% with memo telegram:596231217
25.09.2022 11:25:45 5.11 viz received as a reward from
25.09.2022 11:25:45 Received a reward from for 5% with memo telegram:596231217
24.09.2022 07:04:51 Rewarding for 8% with memo telegram:778036451
22.09.2022 17:47:15 1.09 viz received to social capital from
22.09.2022 08:33:15 1.00 viz received to social capital from
22.09.2022 05:57:12 2.14 viz received to social capital from
22.09.2022 05:53:15 2.61 viz received to social capital from
22.09.2022 05:49:15 1.27 viz received to social capital from
21.09.2022 13:23:48 2.17 viz received as a reward from
21.09.2022 13:23:48 Received a reward from for 2% with memo telegram:596231217
21.09.2022 11:29:09 7.03 viz received to social capital from
21.09.2022 08:13:39 Rewarding for 8% with memo telegram:344871697
21.09.2022 04:57:57 Received a reward from for 1% with memo telegram:596231217
20.09.2022 19:56:36 Rewarding for 8% with memo telegram:220645703
15.09.2022 19:29:15 2.32 viz received to social capital from
13.09.2022 22:47:18 1.31 viz received to social capital from
09.09.2022 13:47:51 Received a reward from for 3% with memo telegram:596231217
06.09.2022 20:13:18 0.01 viz received as a reward from
06.09.2022 20:13:18 Received a reward from for 3% with memo telegram:596231217
06.09.2022 07:21:12 1.52 viz received to social capital from
05.09.2022 18:45:51 Rewarding for 8% with memo telegram:952119618
04.09.2022 17:31:12 8.00 viz received to social capital from
03.09.2022 15:34:36 Received a reward from for 1% with memo telegram:596231217
02.09.2022 11:13:12 1.71 viz received to social capital from
30.08.2022 14:57:09 2.30 viz received to social capital from
30.08.2022 06:51:09 5.39 viz received to social capital from
29.08.2022 20:55:30 2.24 viz received as a reward from
29.08.2022 20:55:30 Received a reward from for 2% with memo telegram:596231217
Русский / English